Cultuur, Jeugd &
Sport 2016-2020 Page 1 Created with Sketch.

Strategisch meerjarenplan

WIE ZIJN WIJ

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
met het Nederlands als verbindende taal

Algemene Directie Cultuur, Jeugd & Sport

algemeen-beleid
Onze visie

Alle burgers, hun verenigingen en gemeenschappen kunnen zich in Brussel optimaal ontplooien, fysiek en mentaal.

 

Wij willen hen ondersteunen om hun talenten te ontwikkelen en hun engagementen, dromen en projecten te realiseren. Onze klemtonen:

 

De Nederlandse taal is onze rode draad en werkt verbindend in een superdiverse grootstad.

Onze principes
 • Participatie: van deelname naar eigenaarschap
 • Diversiteit als rijkdom
 • Vrijwilligers en verenigingen: ons sociaal kapitaal
 • Vertrouwen als grondhouding
 • Verbinden

Wat is nieuw in dit plan

Participatief

Integraal

(Nog meer) samenwerken met andere overheden

Nederlands in een meertalige omgeving

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

Door gedreven en (pro)actief te zoeken naar vernieuwing zullen CJS-praktijken levendig en slagkrachtig blijven. Dat vraagt om een hyperactieve en gevoelige radar.

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.1 Meer Brusselaars, in het bijzonder uit aandachtsgroepen, krijgen meer en betere kansen tot beïnvloeding van het VGC-vrijetijdsbeleid en -aanbod

1.2 Kinderen en jongeren zijn onze prioriteit door een transversale aanpak en innovatieve, participatieve methodes

1.3 Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden, aangemoedigd en/of gecreëerd

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.1 Meer Brusselaars, in het bijzonder uit aandachtsgroepen, krijgen meer en betere kansen tot beïnvloeding van het VGC-vrijetijdsbeleid en -aanbod

1.1.1 Vragen, acties, noden, verwachtingen en betrokkenheid van verenigingen, gebruikers en burgers worden meer gecapteerd én er wordt meer (pro)actief mee omgegaan

1.1.2 Brusselaars worden meer mede-eigenaars van het cultuur, jeugd en sportbeleid van de VGC omdat we actief zoeken naar en experimenteren met vernieuwende en gedurfde vormen van participatie

1.1.3 Kinderen en jongeren en hun verenigingen hebben een plaats in het beleid van alle sectoren en kunnen dit via verschillende methodes sectoroverschrijdend mee vorm geven

1.1.4 De participatieorganen voor cultuur, jeugd en sport worden meer converserend, interactief en dynamisch georganiseerd en zullen heel bewust aandachtsgroepen betrekken

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.1 Meer Brusselaars, in het bijzonder uit aandachtsgroepen, krijgen meer en betere kansen tot beïnvloeding van het VGC-vrijetijdsbeleid en -aanbod

1.1.1 Vragen, acties, noden, verwachtingen en betrokkenheid van verenigingen, gebruikers en burgers worden meer gecapteerd én er wordt meer (pro)actief mee omgegaan

 • Inschakelen van sociale media in functie van het capteren van vragen, acties, noden, verwachtingen

Messenger conversatie Sport


EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.1 Meer Brusselaars, in het bijzonder uit aandachtsgroepen, krijgen meer en betere kansen tot beïnvloeding van het VGC-vrijetijdsbeleid en -aanbod

1.1.2 Brusselaars worden meer mede-eigenaars van het cultuur, jeugd en sportbeleid van de VGC omdat we actief zoeken naar en experimenteren met vernieuwende en gedurfde vormen van participatie

Pilootproject Ukkel

Pilootproject Ukkel


 • Organiseren van directiebrede studiedagen en evenementen rond inspraak, expertiseontwikkeling en kennisdeling

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.1 Meer Brusselaars, in het bijzonder uit aandachtsgroepen, krijgen meer en betere kansen tot beïnvloeding van het VGC-vrijetijdsbeleid en -aanbod

1.1.3 Kinderen en jongeren en hun verenigingen hebben een plaats in het beleid van alle sectoren en kunnen dit via verschillende methodes sectoroverschrijdend mee vorm geven

 • Opzetten en ondersteunen van experimenten rond participatie van kinderen en jongeren bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering binnen de VGC

  1000 Opinions: Festival van de jonge Brusselse gedachten


 • Ondersteuning van lokale jeugdbeleidsparticipatie

Ondersteuning van lokale jeugdbeleidsparticipatie


 

 • Proactief betrekken VGC-jeugdraad bij alle besluitvorming van de VGC m.b.t. het jeugdbeleid

Proactief betrekken van de VGC-jeugdraad bij alle besluitvorming van de VGC met betrekking tot het jeugdbeleid


 • Wedstrijd voor jongeren om hun idee over ‘de bibliotheek van de toekomst’ vorm te geven


 • Expertiseontwikkeling en –verspreiding rond beleidsparticipatie van kinderen en jongeren in Brussel

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.1 Meer Brusselaars, in het bijzonder uit aandachtsgroepen, krijgen meer en betere kansen tot beïnvloeding van het VGC-vrijetijdsbeleid en -aanbod

1.1.4 De participatieorganen voor cultuur, jeugd en sport worden meer converserend, interactief en dynamisch georganiseerd en zullen heel bewust aandachtsgroepen betrekken

 • Functie van een directiebrede cultuurraad onderzoeken en herbepalen doelstellingen en actieradius voor een relevante adviesverstrekking

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.2 Kinderen en jongeren zijn onze prioriteit door een transversale aanpak en innovatieve, participatieve methodes

1.2.1 De ondernemingszin en initiatieven van kinderen en jongeren worden gedetecteerd en ondersteund

1.2.2 Het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren wordt uitgebreid via een alternatief, experimenteel en vindplaatsgericht aanbod dat rekening houdt met de superdiverse realiteit van Brussel

1.2.3 Brusselse tieners en jongeren maken meer gebruik van de gemeenschapscentra als vrijplaatsen

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.2 Kinderen en jongeren zijn onze prioriteit door een transversale aanpak en innovatieve, participatieve methodes

1.2.1 De ondernemingszin en initiatieven van kinderen en jongeren worden gedetecteerd en ondersteund

 • Inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteunen van projecten van kinderen en jongeren via het jongerenfonds À FondsÀ Fonds festival: ontdek jong Brussels talent

 

 • Bevorderen van de positieve beeldvorming van Brusselse jongeren

Videoclip van Cansu (13), aka rapster Si-G, opgenomen in Sint-Jans-Molenbeek


Fragment jongerenproject Youth Talks Hassan Al Hilou op Radio 1

Fragment jongerenproject Youth Talks Hassan Al Hilou op Radio 1


#meimediamaand

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.2 Kinderen en jongeren zijn onze prioriteit door een transversale aanpak en innovatieve, participatieve methodes

1.2.2 Het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren wordt uitgebreid via een alternatief, experimenteel en vindplaatsgericht aanbod dat rekening houdt met de superdiverse realiteit van Brussel

 • Bijkomend experimenteel aanbod voor kinderen en jongeren

Jeugd en Muziek: ateliers Klankkleuren en Body Remix (zeven jongeren experimenteren met een gedurfd multimediaal traject)


BIG in BXL ┬® Dominique Vankan 250

JES Brussel organiseerde in 2018 ‘Big in BXL’ festival voor jong Brussels talent


 • Ondersteunen van inclusief werken van vrijetijdsorganisaties voor kinderen en jongeren met een functiebeperking

Brochure ‘Genieten zonder Limieten’


G-sportbrochure met sportaanbod in Brussel en Vlaams-Brabant voor personen met een beperking.

BLINK van Groep INTRO vzw ondersteunde in 2018 verschillende jeugdwerkorganisaties in het inclusiever maken van hun werking.


 • Jeugdcentrum Aximax zet in op een kwaliteitsvol & multidisciplinair vrijetijdsaanbod voor kleuters, kinderen en tieners

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.2 Kinderen en jongeren zijn onze prioriteit door een transversale aanpak en innovatieve, participatieve methodes

1.2.3 Brusselse tieners en jongeren maken meer gebruik van de gemeenschapscentra als vrijplaatsen

 • Verbreden en verdiepen van talentdetectie en -ontwikkeling van tieners en jongeren

Brussel te koop – Theatervoorstelling gemaakt binnen het kader van ‘Brussels Got Talent’ in GC Everna

 • Schoolprogrammatie voor tieners

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.3 Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden, aangemoedigd en/of gecreëerd

1.3.1 Meer intensieve en gevarieerde samenwerkingen met andere overheden creëren een netwerk voor het ontdekken van nieuwe praktijken en opportuniteiten voor cultuur, jeugd en sport

1.3.2 Inspirerende praktijken uit het ruime sociaal-cultureel en artistieke werkveld worden ontsloten en meer gedeeld in diverse netwerken

1.3.3 Cocreatie, nieuwe trends en innovatieve werkingen in de sportsector worden verkend en aangemoedigd zowel binnen het sportaanbod als op vlak van ruimte en infrastructuur

1.3.4 Andere sectoren zoals integratie, onderwijs en welzijn ervaren het potentieel van cultureel erfgoed

1.3.5 De bibliotheken versterken hun netwerk door slimme allianties en meer gemeenschappelijkheid

1.3.6 Stedelijke, regionale en internationale spelers vinden in Muntpunt een bondgenoot en aanspreekpunt om Brussel gezamenlijk inhoud en vorm te geven

1.3.7 Verbeelding en vernieuwing in de stad wordt aangemoedigd door middel van de reflectieve en creatieve kracht van (amateur)kunsten

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.3 Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden, aangemoedigd en/of gecreëerd

1.3.1 Meer intensieve en gevarieerde samenwerkingen met andere overheden creëren een netwerk voor het ontdekken van nieuwe praktijken en opportuniteiten voor cultuur, jeugd en sport

Stadskriebels mei 2017


 • Meer overleg en samenwerking met Brusselse gemeenten

Henri Vanhuffelplein Koekelberg


 

 • Reflectie impact toepassing nieuw Kunstendecreet – toepassing protocolakkoord tussen VG en VGC

 • Ondersteuning procedures en ontwikkeling databank van Visitbrussels
 • Medewerking aan ATO plan/Gewest voor culturele cartografie infrastructuur in Brussel

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.3 Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden, aangemoedigd en/of gecreëerd

1.3.2 Inspirerende praktijken uit het ruime sociaal-cultureel en artistieke werkveld worden ontsloten en meer gedeeld in diverse netwerken

 • Ondersteuning netwerkorganisatie Brussels Kunstenoverleg
Kunstenfestivaldesarts IKT - International Association of Curators of Contemporary Art

Kunstenfestivaldesarts IKT – International Association of Curators of Contemporary Art


 • Ondersteuning netwerkorganisatie kunst- en cultuureducatie Lasso
 • Ondersteuning en begeleiding stedenfondsdossiers m.b.t. sociaal-cultureel en sociaal-artistieke innovatie en publieksontwikkeling in de vrijetijdssector.
  • In 2016 afronding eerste periode – evaluatie projectoproep culturele innovatie
  • opstart nieuwe trajecten
 • Goedkeuring en uitvoering Actieplan Paspartoe: vereenvoudiging en betere gebruiksvriendelijkheid Paspartoe en bijhorend platform voor partners,
 • implementatie verbeterde algemene communicatie met Muntpunt,
 • organisatie van evenementen op maat,
 • doorlopend overleg en advies organiseren.
 • Opleiding,  ondersteuning en opvolging verkoopbalies Paspartoe in GC’s en Bop
 • Ondersteuning verkoopbalies Paspartoe in GC’s
 • Goede voorbeelden uit het lokaal cultuurbeleid delen

 

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.3 Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden, aangemoedigd en/of gecreëerd

1.3.3 Cocreatie, nieuwe trends en innovatieve werkingen in de sportsector worden verkend en aangemoedigd zowel binnen het sportaanbod als op vlak van ruimte en infrastructuur

Opening Street Workout Maximiliaanpark

Opening Street Workout Maximiliaanpark


Powerplaysoccertornooi met BXLR-cup

 

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.3 Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden, aangemoedigd en/of gecreëerd

1.3.4 Andere sectoren zoals integratie, onderwijs en welzijn ervaren het potentieel van cultureel erfgoed

 • Ondersteunen en/of stimuleren van transversale projecten tussen erfgoedactoren en actoren uit andere sectoren

Krokuskriebels 2016 – samenwerking tussen museum, kunsteducatieve organisatie en IBO

Krokuskriebels 2016 – samenwerking tussen museum, kunsteducatieve organisatie en IBO


EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.3 Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden, aangemoedigd en/of gecreëerd

1.3.5 De bibliotheken versterken hun netwerk door slimme allianties en meer gemeenschappelijkheid

vele partners


EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.3 Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden, aangemoedigd en/of gecreëerd

1.3.6 Stedelijke, regionale en internationale spelers vinden in Muntpunt een bondgenoot en aanspreekpunt om Brussel gezamenlijk inhoud en vorm te geven

 • Samenwerken met partners aan een gezamenlijk en coherent informatienetwerk
Team Info, Onthaal en Klantenzorg

(c) Muntpunt

Muntpunt wordt Sportpunt: infostand in Muntpunt

 

 • Participeren in diverse netwerken en partnerships om de bibliotheekwerking te verankeren
Boeken

(c) Muntpunt


 

 • Samenwerken met actoren uit Brussel, de Vlaamse rand en Vlaamse centrumsteden om een grotere zichtbaarheid en een positieve beleving te creëren van Brussel in Vlaanderen

Zomersportpromotietoer in Koekelberg (samenwerking VGC en Sport Vlaanderen)

EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

1.3 Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden, aangemoedigd en/of gecreëerd

1.3.7 Verbeelding en vernieuwing in de stad wordt aangemoedigd door middel van de reflectieve en creatieve kracht van (amateur)kunsten

 • Opvolging experimentele werkingen in de stad met verbindingen in sociaal-artistieke, sociaal-culturele sector
Muntopera Orpheus en Majnun

Muntopera Orpheus en Majnun


 

 • Ondersteunen van kunstinstellingen en cultureel-artistieke organisaties op vlak van culturele participatie en kunsteducatie
Kunsteducatie met Arina vzw

Kunsteducatie met Arina vzw

WE VINDEN EN BINDEN

WE VINDEN EN BINDEN

Een beleid voor meer en betere participatie. Het hele VGC-aanbod wil meer mensen bereiken (vinden) met meer intensiteit in het deelnemen en deelhebben en hen structureel verbinden aan de beleidsvoering (binden).

WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.2 Kinderen en jongeren krijgen, met respect voor hun eigenheid en autonomie, meer toegang tot een gevarieerde vrijetijdsbesteding

2.3 Mensen in armoede en hun verenigingen zijn een expliciet aandachtspunt in alle sectorale doelstellingen

2.4 Mensen, groepen en verenigingen van etnisch-cultureel diverse afkomst worden beter ondersteund in hun jeugd-, cultuur- en sportactiviteiten

2.5 Het vinden & binden van vrijwilligers krijgt overal een bevoorrechte plaats, zowel bij initiatieven die hierop extra inzetten als binnen de eigen VGC- initiatieven

WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.1.1 Meer Brusselaars nemen en hebben deel aan het vrijetijdsaanbod

2.1.2 Meer Brusselaars zijn intensief en participatief betrokken bij de werking van de gemeenschapscentra

2.1.3 Elke Brusselaar vindt in zijn/haar buurt een kwaliteitsvolle en hedendaagse bibliotheek, waar men terecht kan voor informatie, ontmoeting, levenslang leren, vrijetijdsparticipatie, e-inclusie, taal- en leeservaring en cultuurbeleving

2.1.4 Elke Brusselaar kan bij Muntpunt zijn kennis en informatie verdiepen via actieve bemiddeling, educatie, ontmoeting en debat

2.1.5 Sociaal-culturele verenigingen slagen er steeds beter in om de Brusselaars te bereiken

2.1.6 Meer mensen, groepen en gemeenschappen participeren intensiever aan het cultureel erfgoed

2.1.7 Meer Brusselaars vinden hun weg naar een actieve en duurzame sportpraktijk

2.1.8 De VGC-sportdienst investeert verder in een eigen laagdrempelig, complementair beweeg- en sportaanbod voor diverse doelgroepen, waar mogelijk in slimme alliantie met partners

2.1.9 Brusselse ouderen vinden steeds beter een gevarieerd en participatief vrijetijdsaanbod op hun maat

2.1.10 Brusselse mensen met een beperking vinden steeds beter een gevarieerd en participatief vrijetijdsaanbod op hun maat

2.1.11 Gedetineerden in Brusselse gevangenissen krijgen meer kansen op een gevarieerd vrijetijdsaanbod

WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.1.1 Meer Brusselaars nemen en hebben deel aan het vrijetijdsaanbod

Fietslessen van GC De Vaartkapoen (c) Koen Broos

Fietslessen van GC De Vaartkapoen (c) Koen Broos


Operettetheater Kaaitheater – Paspartoe Brussel (c) HoedGekruid


 

 • De toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod wordt verbeterd en verbreed door de uitbouw van een vrijetijdskaart – Paspartoe – die aansluit bij een breder UiTPAS netwerk


 

 • De toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod wordt verbeterd en verbreed dankzij een groepskorting
 • Opvolging interregionale werkgroep UiTPAS Vlaanderen/Paspartoe
 • omvorming en operationalisering groepspassen voor sociaal-cultureel en MIA,
 • inzet op doelgroepencommunicatie
 • Versterking ambassadeursrol verenigingen en MIA-organisaties, met ondersteuning van Citizenne, Lasso

WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.1.2 Meer Brusselaars zijn intensief en participatief betrokken bij de werking van de gemeenschapscentra

 • Investeren in relatie-opbouw en vertrouwensband met mensen in de omgeving van de GC
Living en Ville

Living en Ville


WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.1.3 Elke Brusselaar vindt in zijn/haar buurt een kwaliteitsvolle en hedendaagse bibliotheek, waar men terecht kan voor informatie, ontmoeting, levenslang leren, vrijetijdsparticipatie, e-inclusie, taal- en leeservaring en cultuurbeleving

 • Openbare computerruimtes

 • Traject info mediawijsheid

 

WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.1.4 Elke Brusselaar kan bij Muntpunt zijn kennis en informatie verdiepen via actieve bemiddeling, educatie, ontmoeting en debat

 • Zorgen voor interactieve informatiebemiddeling over het leven in Brussel, op maat van iedereen

 

 • Stimuleren van lees-, kijk- en luisterplezier, expressie en mediawijsheid

 

 • Werk maken van een positieve Brusselbeleving

WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.1.5 Sociaal-culturele verenigingen slagen er steeds beter in om de Brusselaars te bereiken

Paspartoe op het Belgian Creative Forum

Paspartoe op het Belgian Creative Forum 

WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.1.6 Meer mensen, groepen en gemeenschappen participeren intensiever aan het cultureel erfgoed

 • Lokale erfgoedgemeenschappen maken hun cultureel erfgoed zichtbaar http://www.bruzz.be/nl/video/grotteke-van-jette-krijgt-audiowandeling

 

 • Brusselaars gaan samen aan de slag rond diverse aspecten van cultureel erfgoed, in het bijzonder immaterieel cultureel erfgoed
Schatten van mensen

Schatten van mensen


WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.1.7 Meer Brusselaars vinden hun weg naar een actieve en duurzame sportpraktijk

 • Er wordt nog intenser gecommuniceerd en geïnformeerd, waar mogelijk via intermediairen, over het sportaanbod


Voorstelling sportaanbod tijdens sportdag nieuwkomers


 

WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.1.8 De VGC-sportdienst investeert verder in een eigen laagdrempelig, complementair beweeg- en sportaanbod voor diverse doelgroepen, waar mogelijk in slimme alliantie met partners

 • Specifiek aanbod rond basissporten en rond ‘bewegen’ als opstap naar sporten
Loopgids "Brussel Loopt"

Loopgids “Brussel Loopt”


 • Er is een sportief vakantieaanbod voor de jeugd
(c) Leo-Jo Estercam

(c) Leo-Jo Estercam


Laagdrempelig vakantieaanbod


 • Stadskriebels

Reportage Bruzz Stadskriebels 2018

WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.1.9 Brusselse ouderen vinden steeds beter een gevarieerd en participatief vrijetijdsaanbod op hun maat

Afsluitende sportdag voor 50+’ers

  

Brussels Operettetheater met Paspartoe Brussel (c) HoedGekruid


 

WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.1.10 Brusselse mensen met een beperking vinden steeds beter een gevarieerd en participatief vrijetijdsaanbod op hun maat

 • G-sport aanbod in Brussel

   

 • Vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een functiebeperking
Genieten zonder limieten

Genieten zonder limieten

 


 

 • Het ‘sportloket’ zijn voor de Brusselaar die op zoek is naar info rond alles wat met G-sport te maken heeft en verder optimaliseren van het promotienetwerk

G-sportbrochure met sportaanbod in Brussel en Vlaams-Brabant voor personen met een beperking


Initiatie wheelen in Brussel


 

 • Het ontsluiten van de Daisycollectie (luisterboeken)

Affiche_luisterpunt


 • Initiatieven rond een meer positieve beeldvorming van personen met een beperking


 • Inleefspel over jeugdwerk met beperking, begeleid door mensen met een beperking
Handiknap - Groep INTRO

Handiknap – Groep INTRO

 • Expertise delen, informeren, motiveren en inspireren
Mobiele expertisekar - Groep INTRO

Mobiele expertisekar – Groep INTRO

WE VINDEN EN BINDEN

2.1 Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad

2.1.11 Gedetineerden in Brusselse gevangenissen krijgen meer kansen op een gevarieerd vrijetijdsaanbod

 •  Ondersteuning van de gevangenisbibliotheek van Sint-Gillis

OD 2.1.11 bibgevangenis1
WE VINDEN EN BINDEN

2.2 Kinderen en jongeren krijgen, met respect voor hun eigenheid en autonomie, meer toegang tot een gevarieerde vrijetijdsbesteding

2.2.1 Het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren wordt beter op elkaar afgestemd

2.2.2 Kinderen en jongeren creëren in Jeugdcentrum Aximax een eigen(aardig) vrijetijdsaanbod

2.2.3 Meer kinderen en jongeren maken kennis met de gemeenschapscentra, (amateur)kunsten, cultureel erfgoed en sociaal-cultureel werk

2.2.4 Meer kinderen en jongeren vinden hun weg naar een actieve en duurzame sportpraktijk

2.2.5 Voor jongeren zijn de Brusselse bibliotheken mediawijze plekken van creatie en beleving

WE VINDEN EN BINDEN

2.2 Kinderen en jongeren krijgen, met respect voor hun eigenheid en autonomie, meer toegang tot een gevarieerde vrijetijdsbesteding

2.2.1 Het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren wordt beter op elkaar afgestemd

OD 2.2.1 bb


WE VINDEN EN BINDEN

2.2 Kinderen en jongeren krijgen, met respect voor hun eigenheid en autonomie, meer toegang tot een gevarieerde vrijetijdsbesteding

2.2.2 Kinderen en jongeren creëren in Jeugdcentrum Aximax een eigen(aardig) vrijetijdsaanbod

 • Experimenteel en procesmatig werken met kinderen en jongeren

 • Inzetten op talentontwikkeling en gezamenlijke toonmomenten

Toonmoment zeepkistenrace Jeugdcentrum Aximax

 • Investeren in een vrijwilligersploeg

OD 2.2.2 Aximax vrijwilligersplg


WE VINDEN EN BINDEN

2.2 Kinderen en jongeren krijgen, met respect voor hun eigenheid en autonomie, meer toegang tot een gevarieerde vrijetijdsbesteding

2.2.3 Meer kinderen en jongeren maken kennis met de gemeenschapscentra, (amateur)kunsten, cultureel erfgoed en sociaal-cultureel werk

 • Educatief aanbod van de Brusselse musea wordt binnen de scholenwerking van Cultuurcentrum Brussel verder ontwikkeld

Jeugd en Muziek, Bozar en de scholenwerking van CCB slaan de handen in elkaar en organiseren workshops én een interactief concert om Brusselse kinderen op een interactieve manier kennis te laten maken met klassieke muziek.


 • Ondersteunen en/of stimuleren van trajecten tussen cultureel-erfgoedactoren en cultuureducatieve organisaties en/of intermediaire organisaties uit onderwijs en jeugdwerk


 • Initiëren en ondersteunen van publieksbemiddelende initiatieven

kunstvoorketjes (2)


 • Ondersteunen en/of stimuleren van trajecten tussen cultureel-erfgoedactoren en cultuureducatieve organisaties en/of intermediaire organisaties uit onderwijs en jeugdwerk
 • Ondersteunen en/of stimuleren van educatieve praktijken
 • Opvolgen van ontwikkelingen op het vlak van erfgoededucatie

WE VINDEN EN BINDEN

2.2 Kinderen en jongeren krijgen, met respect voor hun eigenheid en autonomie, meer toegang tot een gevarieerde vrijetijdsbesteding

2.2.4 Meer kinderen en jongeren vinden hun weg naar een actieve en duurzame sportpraktijk

 • Er wordt sterk ingezet op een multidisciplinair duurzaam sportaanbod voor kinderen
OD 2.2.4 leerlingen leren fietsen

Leerlingen leren fietsen


 • Specifieke aandacht voor en initiatieven rond schoolsport i.s.m. partners


 

Zwemwedstrijd scholen Sint-Gillis

Zwemwedstrijd scholen Sint-Gillis


WE VINDEN EN BINDEN

2.2 Kinderen en jongeren krijgen, met respect voor hun eigenheid en autonomie, meer toegang tot een gevarieerde vrijetijdsbesteding

2.2.5 Voor jongeren zijn de Brusselse bibliotheken mediawijze plekken van creatie en beleving

 • Ondersteunen van de Brusselse bibliotheken om kinderen, jongeren en hun ouders aan te moedigen bewuste keuzes te maken in hun mediagebruik

WE VINDEN EN BINDEN

2.3 Mensen in armoede en hun verenigingen zijn een expliciet aandachtspunt in alle sectorale doelstellingen

2.3.1 Mensen in armoede vinden meer en beter hun weg naar het Brussels Nederlandstalig cultuur, jeugd- en sportaanbod

2.3.2 Meer mensen in armoede, en hun verenigingen, geven het eigen en ondersteunde aanbod vorm en gebruiken het. Hiervoor leert de VGC de eigenschappen en noden van deze verenigingen beter kennen

2.3.3 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties zijn alert voor de impact van armoede voor hun werking en hanteren meer methodes en technieken om erop in te spelen

WE VINDEN EN BINDEN

2.3 Mensen in armoede en hun verenigingen zijn een expliciet aandachtspunt in alle sectorale doelstellingen

2.3.1 Mensen in armoede vinden meer en beter hun weg naar het Brussels Nederlandstalig cultuur, jeugd- en sportaanbod

A Place to Live

A Place to Live


 • Operationalisering Lokale Afsprakennota 2016-2020 vrijetijdsparticipatie via
  • ondersteuning van evenementen
  • subsidies
  • overleg met Brussels Platform Armoede en andere vertegenwoordigers van mensen in armoede en intermediaire organisaties voor publieksbemiddeling
  • onderzoek naar haalbaarheid van nieuwe acties voor mensen in armoede en vrijetijd
  • verdere uitrol Paspartoe
 • De toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod wordt verbeterd en verbreed door de uitbouw van een vrijetijdskaart-Paspartoe- die aansluit bij een breder UiTPAS netwerk

 

  • Sluiten van een convenant met vzw Belgian Homeless Cup voor hun Brusselwerking

 

 •  Initiatieven van de ‘Belgian Homeless Cup’ om armoede bespreekbaar te maken.

WE VINDEN EN BINDEN

2.3 Mensen in armoede en hun verenigingen zijn een expliciet aandachtspunt in alle sectorale doelstellingen

2.3.2 Meer mensen in armoede, en hun verenigingen, geven het eigen en ondersteunde aanbod vorm en gebruiken het. Hiervoor leert de VGC de eigenschappen en noden van deze verenigingen beter kennen

Tochten van hoop

Tochten van hoop


WE VINDEN EN BINDEN

2.3 Mensen in armoede en hun verenigingen zijn een expliciet aandachtspunt in alle sectorale doelstellingen

2.3.3 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties zijn alert voor de impact van armoede voor hun werking en hanteren meer methodes en technieken om erop in te spelen

 • Ondersteunen en/of stimuleren van voorbeeldpraktijken rond participatie van mensen in armoede
Asielzoekers en Brusselaars verdedigen samen de kleuren van Daringmen

Asielzoekers en Brusselaars verdedigen samen de kleuren van Daringmen


WE VINDEN EN BINDEN

2.4 Mensen, groepen en verenigingen van etnisch-cultureel diverse afkomst worden beter ondersteund in hun jeugd-, cultuur- en sportactiviteiten

2.4.1 Het etnisch-cultureel divers publiek vindt meer en beter zijn weg naar het Brussels Nederlandstalig cultuur, jeugd- en sportaanbod

2.4.2 Meer mensen van etnisch-cultureel diverse afkomst, en hun verenigingen, geven het VGC-aanbod vorm en gebruiken het. Hiervoor leert de VGC de eigenschappen en noden van deze verenigingen beter kennen

2.4.3 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties zijn alert voor de impact van de culturele diversiteit op hun toekomstige werking en hanteren meer methodes en technieken om erop in te spelen

2.4.4 Etnisch-cultureel diverse gemeenschappen gaan op zoek naar hun cultureel erfgoed en delen het

WE VINDEN EN BINDEN

2.4 Mensen, groepen en verenigingen van etnisch-cultureel diverse afkomst worden beter ondersteund in hun jeugd-, cultuur- en sportactiviteiten

2.4.1 Het etnisch-cultureel divers publiek vindt meer en beter zijn weg naar het Brussels Nederlandstalig cultuur, jeugd- en sportaanbod

Cultuurlijn Globe Aroma

Cultuurlijn Globe Aroma


 • Ontwikkelen en/of ondersteunen van specifiek sportaanbod voor etnisch-cultureel publiek zoals onder meer sportaanbod voor nieuwkomers en voor allochtone vrouwen

 • Het project ‘Oefenkansen Nederlands’ en de taalsportkoffers worden verdergezet

Vrijwilligers in de sportzaal K.A.Hiel in Schaarbeek. Copyright Bart Dewaele


Nederlands oefenen in Brussel


 

 • Bibliotheken organiseren meertalige activiteiten zoals meertalige voorleesuurtjes
Brussels Reads Aloud

Brussels Reads Aloud Koekelberg


 • De projectmedewerker Sport & Armoede zorgt voor toeleiding van mensen in armoede naar duurzame sportactiviteiten.

WE VINDEN EN BINDEN

2.4 Mensen, groepen en verenigingen van etnisch-cultureel diverse afkomst worden beter ondersteund in hun jeugd-, cultuur- en sportactiviteiten

2.4.2 Meer mensen van etnisch-cultureel diverse afkomst, en hun verenigingen, geven het VGC-aanbod vorm en gebruiken het. Hiervoor leert de VGC de eigenschappen en noden van deze verenigingen beter kennen


 • De Brusselse diversiteit is het DNA van de Brusselse bibliotheek

IMG_0082


 • Adviesraden voor cultuur van Sint-Agatha-Berchem, Jette, Sint-Gillis en Elsene maken kennis met parallelle cultuurnetwerken in hun gemeente
 • Sector lokaal cultuurbeleid meets zelforganisaties
 • Brussels Got Talent

WE VINDEN EN BINDEN

2.4 Mensen, groepen en verenigingen van etnisch-cultureel diverse afkomst worden beter ondersteund in hun jeugd-, cultuur- en sportactiviteiten

2.4.3 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties zijn alert voor de impact van de culturele diversiteit op hun toekomstige werking en hanteren meer methodes en technieken om erop in te spelen

 • Ontwikkelen en/of ondersteunen van individuele en/of gezamenlijke initiatieven en voorbeeldpraktijken rond culturele diversiteit
Week van de smaak: Russisch Huis

Week van de smaak: deelname Russisch Huis


 

WE VINDEN EN BINDEN

2.4 Mensen, groepen en verenigingen van etnisch-cultureel diverse afkomst worden beter ondersteund in hun jeugd-, cultuur- en sportactiviteiten

2.4.4 Etnisch-cultureel diverse gemeenschappen gaan op zoek naar hun cultureel erfgoed en delen het

 • Ondersteunen en/of stimuleren van erfgoedinitiatieven van of met etnisch-cultureel diverse groepen
Expo Miras (c) UTV

Expo Miras (c) UTV


WE VINDEN EN BINDEN

2.5 Het vinden & binden van vrijwilligers krijgt overal een bevoorrechte plaats, zowel bij initiatieven die hierop extra inzetten als binnen de eigen VGC- initiatieven

2.5.1 Een VGC vrijwilligersbeleid maakt de vrijwilliger meer zichtbaar en zet meer mensen aan om vrijwilliger te worden

2.5.2 Ten gunste van het sportleven wordt, binnen de contouren van het algemene VGC-vrijwilligersbeleid, verder gewerkt aan een vrijwilligersbeleid met eigen accenten typisch voor de sport

2.5.3 Jongeren worden door een vrijwilligersvriendelijk klimaat aangemoedigd om zelf verantwoordelijkheid voor hun vrijetijdsinitiatieven op te nemen

2.5.4 Bibliotheken laten vrijwilligers een betekenisvol engagement opnemen binnen de missie van de openbare bibliotheek

WE VINDEN EN BINDEN

2.5 Het vinden & binden van vrijwilligers krijgt overal een bevoorrechte plaats, zowel bij initiatieven die hierop extra inzetten als binnen de eigen VGC- initiatieven

2.5.1 Een VGC vrijwilligersbeleid maakt de vrijwilliger meer zichtbaar en zet meer mensen aan om vrijwilliger te worden

 • Ondersteuning bestaande lokale cultuurraden, bibliotheekraden en gemeenschapsfora: 2de voorzittersoverleg
Lokale adviesraden ondersteunen

Lokale adviesraden ondersteunen


 • De uitbouw van een meer klantvriendelijke uitleendienst
Plazey_RaisaVandamme057

Online catalogus uitleendienst


 • Brusselaars worden aangemoedigd om een engagement op te nemen in de stad

Brede oproep naar vrijwilligers Stadskriebels


 

 • De expertise en het potentieel aan vrijwilligers in het brede sociaal-culturele werkveld wordt positief in beeld gebracht
Culturele activiteit van vrouwenorganisatie Almanar

Culturele activiteit van vrouwenorganisatie Almanar


 

WE VINDEN EN BINDEN

2.5 Het vinden & binden van vrijwilligers krijgt overal een bevoorrechte plaats, zowel bij initiatieven die hierop extra inzetten als binnen de eigen VGC- initiatieven

2.5.2 Ten gunste van het sportleven wordt, binnen de contouren van het algemene VGC-vrijwilligersbeleid, verder gewerkt aan een vrijwilligersbeleid met eigen accenten typisch voor de sport

Fietsen met West-Uit

Fietsen met West-Uit


FB-post nav Week van de Vrijwilliger


 

WE VINDEN EN BINDEN

2.5 Het vinden & binden van vrijwilligers krijgt overal een bevoorrechte plaats, zowel bij initiatieven die hierop extra inzetten als binnen de eigen VGC- initiatieven

2.5.3 Jongeren worden door een vrijwilligersvriendelijk klimaat aangemoedigd om zelf verantwoordelijkheid voor hun vrijetijdsinitiatieven op te nemen

 • Verminderen van de planlast en het vereenvoudigen van de bestaande regelgeving

OD2.5.3 globaal reglement jeugd


 


 

WE VINDEN EN BINDEN

2.5 Het vinden & binden van vrijwilligers krijgt overal een bevoorrechte plaats, zowel bij initiatieven die hierop extra inzetten als binnen de eigen VGC- initiatieven

2.5.4 Bibliotheken laten vrijwilligers een betekenisvol engagement opnemen binnen de missie van de openbare bibliotheek

 • Inzet en begeleiding van vrijwilligers voor meertalige voorleesuurtjes

OD 2.5.4. 11900829_880275818733478_5692946823725246365_o


 • Boekenbende

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

Door slagkrachtige ondersteuning van diverse actoren en sectoren beoogt de VGC een structureel en duurzaam netwerk van bondgenoten en medestanders. Deze allianties vertalen zich in een mede-eigenaarschap, waarbij deze actoren zich met verantwoordelijkheid engageren in een gezamenlijke beleidsvoering (leunen).

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.1 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties genieten een brede ondersteuning waarin de veranderende stad en samenwerken centraal staan

3.2 Cultureel-erfgoedactoren dragen beter zorg voor het cultureel erfgoed en vinden elkaar in een versterkt en verruimd netwerk waarin de VGC coacht, enthousiasmeert en verbindt

3.3 Jeugdverenigingen en hun vrijwilligers worden uitgebreid én divers ondersteund, ze werken meer complementair als kernspelers in het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

3.4 Kunstenaars, kunstverenigingen en kunstinstellingen kunnen voor alle disciplines rekenen op steun en begeleiding voor artistieke ontwikkeling, creatie en spreiding

3.5 Sociaal-culturele verenigingen en praktijken worden beter ondersteund en kunnen zo nieuwe perspectieven ontwikkelen

3.6 Bibliotheken worden ondersteund om iedereen een betere toegang tot informatie en cultuur te geven en om mensen maatschappelijk sterker te maken door hen tot meer actieve cultuur- en informatieparticipatie te prikkelen

3.7 Sportinitiatieven, vooral sportverenigingen en anders georganiseerde sport, worden beter en meer op maat ondersteund, met daarin bijzondere aandacht voor toegankelijkheid, kwaliteit, diversiteit en ethiek

3.8 De vzw's gemeenschapscentra werken met zorg voor kwaliteit aan de eigen doelstellingen en de doelstellingen van Cultuurcentrum Brussel

3.9 De Brusselse gemeenten vinden in de VGC een actieve en geëngageerde partner voor hun lokaal cultuurbeleid

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.1 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties genieten een brede ondersteuning waarin de veranderende stad en samenwerken centraal staan

3.1.1 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties worden inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.1 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties genieten een brede ondersteuning waarin de veranderende stad en samenwerken centraal staan

3.1.1 Cultuur-, jeugd- en sportorganisaties worden inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund

Lasso - Kunst voor Ketjes

Lasso – Kunst voor Ketjes


Senioren hobbyclub De Eglantier (Sint-Agatha-Berchem)

Senioren hobbyclub De Eglantier (Sint-Agatha-Berchem)

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.2 Cultureel-erfgoedactoren dragen beter zorg voor het cultureel erfgoed en vinden elkaar in een versterkt en verruimd netwerk waarin de VGC coacht, enthousiasmeert en verbindt

3.2.1 De zorg voor het roerend erfgoed, in het bijzonder het zwerfgoed, neemt toe

3.2.2 Een duurzame omgang met digitaal erfgoed is bevorderd in overleg met actoren met de nodige expertise

3.2.3 Cultureel-erfgoedgemeenschappen borgen hun immaterieel erfgoed volgens hun mogelijkheden binnen de grootstedelijke context

3.2.4 Cultureel-erfgoedactoren delen aanwezige expertise en inspirerende voorbeeldpraktijken rond erfgoedzorg en publiekswerking op een structurele wijze

3.2.5 Cultureel-erfgoedactoren zijn actief binnen Vlaamse en/of (inter)nationale netwerken

3.2.6 Cultureel-erfgoedactoren versterken elkaar binnen overkoepelende erfgoedinitiatieven

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.2 Cultureel-erfgoedactoren dragen beter zorg voor het cultureel erfgoed en vinden elkaar in een versterkt en verruimd netwerk waarin de VGC coacht, enthousiasmeert en verbindt

3.2.1 De zorg voor het roerend erfgoed, in het bijzonder het zwerfgoed, neemt toe

 • Praktijkondersteuning erfgoedactoren via advies, vorming en/of trajectbegeleiding

 


 • Logistieke ondersteuning via erfgoedspecifiek materiaal

 • Trajecten archiefzorg opzetten voor actoren die erfgoedzorg niet als kerntaak hebben

 • Ondersteunen en/of stimuleren van trajecten erfgoedzorg
Inventarisatie van de collectie van de Belgische Brouwers

Inventarisatie van de collectie van de Belgische Brouwers


 • Opvolgen van ontwikkelingen op het vlak van erfgoedzorg

 • Opvolgen van ontwikkelingen en opportuniteiten op het vlak van depotruimte

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.2 Cultureel-erfgoedactoren dragen beter zorg voor het cultureel erfgoed en vinden elkaar in een versterkt en verruimd netwerk waarin de VGC coacht, enthousiasmeert en verbindt

3.2.2 Een duurzame omgang met digitaal erfgoed is bevorderd in overleg met actoren met de nodige expertise

 • Samenwerken met het AMVB als partner voor hun expertise op het vlak van digitaal archief
 • Contacten met het expertisecentrum voor digitaal erfgoed Packed als eerste aanspreekpunt voor eventuele match tussen ontwikkelingen en noden van Brusselse erfgoedactoren
 • Doorgeven van interessante ontwikkelingen of initiatieven aan cultureel-erfgoedactoren via bestaande platformen , communicatiekanalen
 • Opvolgen ontwikkelingen op Vlaams niveau

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.2 Cultureel-erfgoedactoren dragen beter zorg voor het cultureel erfgoed en vinden elkaar in een versterkt en verruimd netwerk waarin de VGC coacht, enthousiasmeert en verbindt

3.2.3 Cultureel-erfgoedgemeenschappen borgen hun immaterieel erfgoed volgens hun mogelijkheden binnen de grootstedelijke context

 • Intensievere contacten met erfgoedgemeenschappen en waar nodig ondersteuning bieden
 • Ontwikkelen en/of ondersteunen van trajecten en/of acties rond immaterieel cultureel erfgoed

 • Ondersteunen van erfgoedgemeenschappen rond immaterieel cultureel erfgoed
Meyboomplanting (c) Philip Debroe

Meyboomplanting (c) Philippe Debroe


 • Contacten met immaterieel cultureel erfgoed-netwerk
 • Opvolgen van ontwikkelingen op het vlak van immaterieel cultureel erfgoed

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.2 Cultureel-erfgoedactoren dragen beter zorg voor het cultureel erfgoed en vinden elkaar in een versterkt en verruimd netwerk waarin de VGC coacht, enthousiasmeert en verbindt

3.2.4 Cultureel-erfgoedactoren delen aanwezige expertise en inspirerende voorbeeldpraktijken rond erfgoedzorg en publiekswerking op een structurele wijze

 • In kaart brengen van noden, expertise en voorbeeldpraktijken bij erfgoedactoren in Brussel

 


 • Organiseren en/of ondersteunen van expertise-uitwisselingen en kennisdeling

 • Ondersteunen van expertiseopbouw bij de erfgoedactoren

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.2 Cultureel-erfgoedactoren dragen beter zorg voor het cultureel erfgoed en vinden elkaar in een versterkt en verruimd netwerk waarin de VGC coacht, enthousiasmeert en verbindt

3.2.5 Cultureel-erfgoedactoren zijn actief binnen Vlaamse en/of (inter)nationale netwerken

 • Wisselwerking stimuleren tussen Brussel en Vlaanderen, op vlak van expertise en praktijken
 • Onderzoeken mogelijkheden internationale netwerken, internationale programma’s

OD 3.2.5 Netwerk


WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.2 Cultureel-erfgoedactoren dragen beter zorg voor het cultureel erfgoed en vinden elkaar in een versterkt en verruimd netwerk waarin de VGC coacht, enthousiasmeert en verbindt

3.2.6 Cultureel-erfgoedactoren versterken elkaar binnen overkoepelende erfgoedinitiatieven

 

 • Ondersteunen en/of stimuleren van netwerkmomenten in voorbereiding van erfgoedinitiatieven

 


 


WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.3 Jeugdverenigingen en hun vrijwilligers worden uitgebreid én divers ondersteund, ze werken meer complementair als kernspelers in het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

3.3.1 Het jeugdwerk wordt inhoudelijk, praktisch en financieel begeleid en ondersteund

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.3 Jeugdverenigingen en hun vrijwilligers worden uitgebreid én divers ondersteund, ze werken meer complementair als kernspelers in het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren

3.3.1 Het jeugdwerk wordt inhoudelijk, praktisch en financieel begeleid en ondersteund

Cultureghem : KETMET


De Brusselse jeugdhuizen (JHOB) vierden in 2018 hun vijfjarig bestaan.


Zonder Handen – Circusdagen 2018

 • Inzetten op reglementaire rust en financiële zekerheid voor de organisaties via convenanten op strategisch niveau

3.3.1 reglementaire rust & regelgeving

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.4 Kunstenaars, kunstverenigingen en kunstinstellingen kunnen voor alle disciplines rekenen op steun en begeleiding voor artistieke ontwikkeling, creatie en spreiding

3.4.1 Individuele kunstenaars worden ondersteund door middel van advies, project- en/of trajectsubsidies

3.4.2 Kunstenorganisaties worden ondersteund door middel van advies, project- of jaarwerkingssubsidies

3.4.3 In samenwerking met het kunstenveld, hun ondersteunende organisaties en een breed netwerk van actoren, wordt operationele ondersteuning van kunsten verder ontwikkeld

3.4.4 Het kunstenbeleid wordt geactualiseerd en aangepast aan de huidige institutionele en artistieke context

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.4 Kunstenaars, kunstverenigingen en kunstinstellingen kunnen voor alle disciplines rekenen op steun en begeleiding voor artistieke ontwikkeling, creatie en spreiding

3.4.1 Individuele kunstenaars worden ondersteund door middel van advies, project- en/of trajectsubsidies


 

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.4 Kunstenaars, kunstverenigingen en kunstinstellingen kunnen voor alle disciplines rekenen op steun en begeleiding voor artistieke ontwikkeling, creatie en spreiding

3.4.2 Kunstenorganisaties worden ondersteund door middel van advies, project- of jaarwerkingssubsidies

 • Subsidiëring van de jaarwerkingen van instellingen, organisaties, gezelschappen in de kunstensector
 • Subsidiëring van projecten in de Kunsten met 4 projectindieningsdata
 • Ondersteuning van trajecten in de Kunsten met 1 indieningsdatum

 WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.4 Kunstenaars, kunstverenigingen en kunstinstellingen kunnen voor alle disciplines rekenen op steun en begeleiding voor artistieke ontwikkeling, creatie en spreiding

3.4.3 In samenwerking met het kunstenveld, hun ondersteunende organisaties en een breed netwerk van actoren, wordt operationele ondersteuning van kunsten verder ontwikkeld

 • Labofunctie van het huis Gallaitstraat 80 door Brusselse kunstenaars en organisaties en voor co- working verder zetten
 • Onderzoek naar nieuwe ondersteuningsvormen voor Kunsten

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.4 Kunstenaars, kunstverenigingen en kunstinstellingen kunnen voor alle disciplines rekenen op steun en begeleiding voor artistieke ontwikkeling, creatie en spreiding

3.4.4 Het kunstenbeleid wordt geactualiseerd en aangepast aan de huidige institutionele en artistieke context

 

 • Opvolging van hedendaagse tendensen en discours in de kunstensector

 

 

 


WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.5 Sociaal-culturele verenigingen en praktijken worden beter ondersteund en kunnen zo nieuwe perspectieven ontwikkelen

3.5.1 Sociaal-culturele verenigingen worden inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund

3.5.2 Innovatieve sociaal-culturele praktijken worden ondersteund om een betere cultuurparticipatie mogelijk te maken

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.5 Sociaal-culturele verenigingen en praktijken worden beter ondersteund en kunnen zo nieuwe perspectieven ontwikkelen

3.5.1 Sociaal-culturele verenigingen worden inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund


 

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.5 Sociaal-culturele verenigingen en praktijken worden beter ondersteund en kunnen zo nieuwe perspectieven ontwikkelen

3.5.2 Innovatieve sociaal-culturele praktijken worden ondersteund om een betere cultuurparticipatie mogelijk te maken


 

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.6 Bibliotheken worden ondersteund om iedereen een betere toegang tot informatie en cultuur te geven en om mensen maatschappelijk sterker te maken door hen tot meer actieve cultuur- en informatieparticipatie te prikkelen

3.6.1 De bibliotheken erkennen het belang van het lezen in de Brusselse context en zetten sterker in op hun rol tot inspireren, lezen, voorlezen, vertellen van verhalen

3.6.2 De bibliotheken tekenen een collectiebeleid uit zodat hun lokale collectievorming sterker aansluit op omgeving (maatwerk) en op elkaar (naar een grotere complementariteit)

3.6.3 Bibliotheken zetten in op innovatie en experiment vanuit de opportuniteiten die zich aandienen in hun werking én omgeving

3.6.4 De competenties van de bibliotheekmedewerkers verhogen om in te spelen op de nieuwe rol van de hedendaagse bibliotheken

3.6.5 Brusselse bibliotheken zoeken naar actuele profielen en presenteren zich als 'hedendaagse bibliotheken'

3.6.6 Het netwerk van de Brusselse bibliotheken wordt verder uitgebouwd door structurele samenwerking en door de rol van Muntpunt binnen dit netwerk duidelijk te definiëren

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.6 Bibliotheken worden ondersteund om iedereen een betere toegang tot informatie en cultuur te geven en om mensen maatschappelijk sterker te maken door hen tot meer actieve cultuur- en informatieparticipatie te prikkelen

3.6.1 De bibliotheken erkennen het belang van het lezen in de Brusselse context en zetten sterker in op hun rol tot inspireren, lezen, voorlezen, vertellen van verhalen

 • Uittekenen en opstarten van innoverende leesbevorderingsprojecten

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.6 Bibliotheken worden ondersteund om iedereen een betere toegang tot informatie en cultuur te geven en om mensen maatschappelijk sterker te maken door hen tot meer actieve cultuur- en informatieparticipatie te prikkelen

3.6.2 De bibliotheken tekenen een collectiebeleid uit zodat hun lokale collectievorming sterker aansluit op omgeving (maatwerk) en op elkaar (naar een grotere complementariteit)


 

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.6 Bibliotheken worden ondersteund om iedereen een betere toegang tot informatie en cultuur te geven en om mensen maatschappelijk sterker te maken door hen tot meer actieve cultuur- en informatieparticipatie te prikkelen

3.6.3 Bibliotheken zetten in op innovatie en experiment vanuit de opportuniteiten die zich aandienen in hun werking én omgeving


 

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.6 Bibliotheken worden ondersteund om iedereen een betere toegang tot informatie en cultuur te geven en om mensen maatschappelijk sterker te maken door hen tot meer actieve cultuur- en informatieparticipatie te prikkelen

3.6.4 De competenties van de bibliotheekmedewerkers verhogen om in te spelen op de nieuwe rol van de hedendaagse bibliotheken

Bibliotheek Anderlecht

Bibliotheek Anderlecht


 

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.6 Bibliotheken worden ondersteund om iedereen een betere toegang tot informatie en cultuur te geven en om mensen maatschappelijk sterker te maken door hen tot meer actieve cultuur- en informatieparticipatie te prikkelen

3.6.5 Brusselse bibliotheken zoeken naar actuele profielen en presenteren zich als 'hedendaagse bibliotheken'


WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.6 Bibliotheken worden ondersteund om iedereen een betere toegang tot informatie en cultuur te geven en om mensen maatschappelijk sterker te maken door hen tot meer actieve cultuur- en informatieparticipatie te prikkelen

3.6.6 Het netwerk van de Brusselse bibliotheken wordt verder uitgebouwd door structurele samenwerking en door de rol van Muntpunt binnen dit netwerk duidelijk te definiëren

Netwerk van Brusselse bibliotheken

Netwerk van Brusselse bibliotheken


 

Urban Library (c) Muntpunt

Urban Library (c) Muntpunt


 

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.7 Sportinitiatieven, vooral sportverenigingen en anders georganiseerde sport, worden beter en meer op maat ondersteund, met daarin bijzondere aandacht voor toegankelijkheid, kwaliteit, diversiteit en ethiek

3.7.1 Ondersteuning en ontwikkeling van sportclubs met het oog op een voldoende, kwalitatief, toegankelijk sportaanbod in clubverband voor diverse doelgroepen en in diverse disciplines verspreid over Brussel, met bijzondere aandacht voor jeugdsportwerking, doorgroeiclubs en de maatschappelijke waarde van sport

3.7.2 Anders georganiseerde beweeg- en sportvormen voor diverse doelgroepen worden op tal van manieren ondersteund en/of mee ontwikkeld binnen een algemeen sportpromotioneel kader

3.7.3 Verder investeren in goede gekwalificeerde sportbegeleiding

3.7.4 Integratie van het gezond, ethisch en veilig handelen op alle niveaus in de dagelijkse sportpraktijk zodat sport voor iedereen garant staat voor een leuke ervaring

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.7 Sportinitiatieven, vooral sportverenigingen en anders georganiseerde sport, worden beter en meer op maat ondersteund, met daarin bijzondere aandacht voor toegankelijkheid, kwaliteit, diversiteit en ethiek

3.7.1 Ondersteuning en ontwikkeling van sportclubs met het oog op een voldoende, kwalitatief, toegankelijk sportaanbod in clubverband voor diverse doelgroepen en in diverse disciplines verspreid over Brussel, met bijzondere aandacht voor jeugdsportwerking, doorgroeiclubs en de maatschappelijke waarde van sport

 • Brede erkenning en aangepaste typologie van sportclubs die rekening houdt met prioritaire doelgroepen, diverse maatschappelijke kenmerken en de ambitie van de club
OD 3.7.1 deze sportclub is goed bezig

De Brusselse Atletiekvereniging tijdens de Maand van de Sportclub


 • Voorbereiding oprichting nieuwe gymnastiekclub


 • Verder uitwerking van ondersteuningsvormen voor sportverenigingen, o.a. professionele inzet van sportclubondersteuners

Ondersteuningsvormen specifiek voor sportverenigingen


 

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.7 Sportinitiatieven, vooral sportverenigingen en anders georganiseerde sport, worden beter en meer op maat ondersteund, met daarin bijzondere aandacht voor toegankelijkheid, kwaliteit, diversiteit en ethiek

3.7.2 Anders georganiseerde beweeg- en sportvormen voor diverse doelgroepen worden op tal van manieren ondersteund en/of mee ontwikkeld binnen een algemeen sportpromotioneel kader

Opmaak nieuwe reglementering sport en implementatie ervan

 • Nieuwe verordening (algemeen kader)
 • Uitvoeringsbesluiten
  • Subsidiëring van sportverenigingen
  • Subsidiëring van anders georganiseerd duurzaam sportaanbod
  • Subsidies voor projecten
  • Subsidies voor sportkampen
  • Subsidies voor kadervorming

Nieuwe subsidievormen sport op vgc.be


 

 • Finaliseren onderzoek naar de (gedeeltelijke) inkanteling van vzw Buurtsport Brussel en de uitvoering van de beslissing

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.7 Sportinitiatieven, vooral sportverenigingen en anders georganiseerde sport, worden beter en meer op maat ondersteund, met daarin bijzondere aandacht voor toegankelijkheid, kwaliteit, diversiteit en ethiek

3.7.3 Verder investeren in goede gekwalificeerde sportbegeleiding

 • Kwaliteitsbewaking en -verhoging van lesgevers door coaching en door organisatie en/of ondersteuning van (kader)vorming


 • Verdere voorbereiding en overleg m.b.t. een duurzame samenwerking met Vlabus in functie van het inschakelen van kwaliteitsvolle begeleiders voor het Brussels duurzaam aanbod

Sportwerk Vlaanderen, de partner op vlak van professionele sportbegeleiding

 

 

 

 

 

 


 

 

 

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.7 Sportinitiatieven, vooral sportverenigingen en anders georganiseerde sport, worden beter en meer op maat ondersteund, met daarin bijzondere aandacht voor toegankelijkheid, kwaliteit, diversiteit en ethiek

3.7.4 Integratie van het gezond, ethisch en veilig handelen op alle niveaus in de dagelijkse sportpraktijk zodat sport voor iedereen garant staat voor een leuke ervaring

 • Aandacht voor ethisch handelen promoten, specifieke acties
OD 3.7.4 Panathlonverklaring_over_ethiek_in_de_jeugdsport

Logo Panathlon Vlaanderen


Bericht op Sport in Brussel nav de Week tegen Pesten


WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.8 De vzw's gemeenschapscentra werken met zorg voor kwaliteit aan de eigen doelstellingen en de doelstellingen van Cultuurcentrum Brussel

3.8.1 De vzw's gemeenschapscentra worden inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.8 De vzw's gemeenschapscentra werken met zorg voor kwaliteit aan de eigen doelstellingen en de doelstellingen van Cultuurcentrum Brussel

3.8.1 De vzw's gemeenschapscentra worden inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund

 • Stimuleren van organische groei van een gedeelde identiteit voor de 22 centra via kwalitatieve samenwerking, gedeelde visie en kennis- en informatiedeling
 • Participatieve en sociaal-artistieke kunstpraktijken krijgen een plek in de werking van de gemeenschapscentra

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.9 De Brusselse gemeenten vinden in de VGC een actieve en geëngageerde partner voor hun lokaal cultuurbeleid

3.9.1 Het lokaal cultuurbeleid van de Brusselse gemeenten wordt inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

3.9 De Brusselse gemeenten vinden in de VGC een actieve en geëngageerde partner voor hun lokaal cultuurbeleid

3.9.1 Het lokaal cultuurbeleid van de Brusselse gemeenten wordt inhoudelijk, praktisch en financieel ondersteund

 • Cruciale lokale thema’s hoofdstedelijk aanpakken

OD 3.9.1 thema communicatie OD 3.9.1 thema communicatie 2


 • Samenwerking en overleg tussen lokale partners ondersteunen
  • Samen leren uit evalueren
  • Betrekken van de (advies)raad
 • Vorming cultuurbeleidscoördinatoren
  • Evalueren en presenteren

Vorming cultuurbeleidscoördinatoren

MEER EN BETERE RUIMTE

MEER EN BETERE RUIMTE

Cultuur-, jeugd- en sportactoren en -sectoren hebben een hoge nood aan meer en betere fysieke ruimte. Het cultuur-, jeugd-, en sportbeleid wil daarop inzetten door aandacht voor zowel de publieke ruimte als de plaatsen waarop verenigingen en initiatieven zich eigen omgevingen ontwikkelen. Dat betekent onder andere een permanente zoektocht naar meer m² en een bijzondere aandacht voor diverse kwaliteiten (functionaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid …).

MEER EN BETERE RUIMTE

4.1 Er komt meer fysieke ruimte bij voor cultuur, jeugd en sport dankzij meer gedeeld gebruik, meer multifunctioneel gebruik en meer gebruik van de (semi-)openbare ruimte. De gemeenschapscentra vervullen hierbij een bijzondere functie.

4.2 De Brusselaar krijgt meer kansen om te sporten in laagdrempelige, betaalbare en toegankelijke sportinfrastructuur

4.3 Brusselse kinderen en jongeren kunnen beschikken over meer en aangepaste infrastructuur voor hun vrijetijdsbesteding

4.4 Wie cultuur wil beoefenen vindt makkelijker een aangepaste ruimte

MEER EN BETERE RUIMTE

4.1 Er komt meer fysieke ruimte bij voor cultuur, jeugd en sport dankzij meer gedeeld gebruik, meer multifunctioneel gebruik en meer gebruik van de (semi-)openbare ruimte. De gemeenschapscentra vervullen hierbij een bijzondere functie.

4.1.1 Gemeenschapsinfrastructuur wordt opengesteld en multifunctioneel gebruikt

4.1.2 De beschikbare ruimten, zowel binnen als buiten, van de 22 gemeenschapscentra zijn van de Brusselaars. Deze ruimten zijn verder waar mogelijk en zinvol ontwikkeld volgens de principes van duurzaamheid, polyvalentie en universal design.

4.1.3 (Semi-)openbare ruimte wordt tijdelijk of permanent multifunctioneler en gebruiksvriendelijker

4.1.4 Bij de ontwikkeling van bestaande en toekomstige ruimte en infrastructuur wordt vertrokken vanuit een reflex voor kinderen, jongeren en gezinnen

MEER EN BETERE RUIMTE

4.1 Er komt meer fysieke ruimte bij voor cultuur, jeugd en sport dankzij meer gedeeld gebruik, meer multifunctioneel gebruik en meer gebruik van de (semi-)openbare ruimte. De gemeenschapscentra vervullen hierbij een bijzondere functie.

4.1.1 Gemeenschapsinfrastructuur wordt opengesteld en multifunctioneel gebruikt

MEER EN BETERE RUIMTE

4.1 Er komt meer fysieke ruimte bij voor cultuur, jeugd en sport dankzij meer gedeeld gebruik, meer multifunctioneel gebruik en meer gebruik van de (semi-)openbare ruimte. De gemeenschapscentra vervullen hierbij een bijzondere functie.

4.1.2 De beschikbare ruimten, zowel binnen als buiten, van de 22 gemeenschapscentra zijn van de Brusselaars. Deze ruimten zijn verder waar mogelijk en zinvol ontwikkeld volgens de principes van duurzaamheid, polyvalentie en universal design.

Wegwerken achterstallig onderhoud

 • Veiligheid

Schilderen gemeenschapscentra


Duurzaamheid (PPP-MVO)

 • Opzetten traject
 • Overleg met Leefmilieu Brussel

BE_Logo2013_NL_cmyk

 • Bouwprojecten gemeenschapscentra

MEER EN BETERE RUIMTE

4.1 Er komt meer fysieke ruimte bij voor cultuur, jeugd en sport dankzij meer gedeeld gebruik, meer multifunctioneel gebruik en meer gebruik van de (semi-)openbare ruimte. De gemeenschapscentra vervullen hierbij een bijzondere functie.

4.1.3 (Semi-)openbare ruimte wordt tijdelijk of permanent multifunctioneler en gebruiksvriendelijker

 • Het (tijdelijk) gebruik van openbare en leegstaande ruimte stimuleren

Buitenspeeldag 2017 in Sint-Jans-Molenbeek


Toestand lanceerde in 2018 hun boek “Leegstond, handleiding voor gebruik van leegstaande ruimte”


Dankzij hun mobiele keukens en hun PLAYBOXEN, megamobiele speelkoffers, activeren ze de overdekte markt van Abattoir en verbinden ze kinderen, jongeren, families en andere groepen met de buurt.

Cultureghem won in 2018 de Pyblik Bxl prijs voor hun projecten op de Abattoir in Anderlecht


 

 • Participatie van kinderen en jongeren bij de inrichting ervan ondersteunen

 • Beweeg- en sporttoestellen in de openbare ruimte ondersteunen en/of ontwikkelen ism meerdere partners en expertisedeling
Fit-o-meter

Fit-o-meter


 • Verwezenlijking van een Street Workout Park

Street Workout Maximiliaanpark

  Street Workout Maximiliaanpark

 • Voorzien van een bijkomende loopomlooppiste

Loopomloop Jette


 

 • Kunstintegratie in eigen patrimonium

 

 

 

 

 • Afronding parcours Vers Brussel/Het beschrijf

coverversbrussel


 

MEER EN BETERE RUIMTE

4.1 Er komt meer fysieke ruimte bij voor cultuur, jeugd en sport dankzij meer gedeeld gebruik, meer multifunctioneel gebruik en meer gebruik van de (semi-)openbare ruimte. De gemeenschapscentra vervullen hierbij een bijzondere functie.

4.1.4 Bij de ontwikkeling van bestaande en toekomstige ruimte en infrastructuur wordt vertrokken vanuit een reflex voor kinderen, jongeren en gezinnen


MEER EN BETERE RUIMTE

4.2 De Brusselaar krijgt meer kansen om te sporten in laagdrempelige, betaalbare en toegankelijke sportinfrastructuur

4.2.1 Inzetten op monitoring van Brusselse sportinfrastructuur (en Brussels sportaanbod) en proactieve opvolging van noden en behoeften VGC-doelpubliek

4.2.2 Zorg voor een kwaliteitsvol beheer en voor een maximale openstelling van eigen en door VGC beheerde sportinfrastructuur

4.2.3 Maximale ontsluiting/openstelling en gericht gebruik van bestaande en nieuwe (sport)infrastructuur

4.2.4 Aandacht voor reglementaire sportinfrastructuur en extra zwemwater bij renovatie, nieuwbouw

MEER EN BETERE RUIMTE

4.2 De Brusselaar krijgt meer kansen om te sporten in laagdrempelige, betaalbare en toegankelijke sportinfrastructuur

4.2.1 Inzetten op monitoring van Brusselse sportinfrastructuur (en Brussels sportaanbod) en proactieve opvolging van noden en behoeften VGC-doelpubliek

 • Medewerking aan Brussels sportkadaster

MEER EN BETERE RUIMTE

4.2 De Brusselaar krijgt meer kansen om te sporten in laagdrempelige, betaalbare en toegankelijke sportinfrastructuur

4.2.2 Zorg voor een kwaliteitsvol beheer en voor een maximale openstelling van eigen en door VGC beheerde sportinfrastructuur

 • Uitvoering van het masterplan voor de voormalige KUB-site.

Artikel Bruzz over de eerste steenlegging nieuwe site Koekelberg


 • Werkzaamheden op korte termijn in functie van transitieperiode, voorbereiding toekomstige infrastructuur

Tijdelijke sportzaal Koekelberg


 


MEER EN BETERE RUIMTE

4.2 De Brusselaar krijgt meer kansen om te sporten in laagdrempelige, betaalbare en toegankelijke sportinfrastructuur

4.2.3 Maximale ontsluiting/openstelling en gericht gebruik van bestaande en nieuwe (sport)infrastructuur

 • Sluiten van nieuwe samenwerkingsakkoorden m.b.t. naschoolse openstelling van sportinfrastructuur:
  • oa. met GO! Atheneum van Sint-Pieters-Woluwe

http://www.bruzz.be/nl/video/tvbrussel/nieuwe-sporthal-atheneum-sint-pieters-ingehuldigd

MEER EN BETERE RUIMTE

4.2 De Brusselaar krijgt meer kansen om te sporten in laagdrempelige, betaalbare en toegankelijke sportinfrastructuur

4.2.4 Aandacht voor reglementaire sportinfrastructuur en extra zwemwater bij renovatie, nieuwbouw

 • Renovatie/uitbreiding VUB-zwembad
Schematisch voorstel van inplanting nieuw instructiebad

Schematisch voorstel van inplanting nieuw instructiebad

MEER EN BETERE RUIMTE

4.3 Brusselse kinderen en jongeren kunnen beschikken over meer en aangepaste infrastructuur voor hun vrijetijdsbesteding

4.3.1 Er wordt geïnvesteerd in jeugdwerkinfrastructuur waarbij de jeugd en het jeugdwerk als volwaardige (mede-)eigenaar behandeld worden

4.3.2 Kinderen en jongeren krijgen fysieke ruimte om hun talenten langdurig te ontwikkelen en te tonen

MEER EN BETERE RUIMTE

4.3 Brusselse kinderen en jongeren kunnen beschikken over meer en aangepaste infrastructuur voor hun vrijetijdsbesteding

4.3.1 Er wordt geïnvesteerd in jeugdwerkinfrastructuur waarbij de jeugd en het jeugdwerk als volwaardige (mede-)eigenaar behandeld worden

Nieuw jeugdhuis De Branding


Jeugdhuis DAR verhuist naar de Ambrassade


Nieuwe lokalen voor Chiro Jijippeke


Nieuwe lokalen voor jeugdhuis Alleman en Chiro Oudergem


Nieuwe lokalen voor zeescouts 140ste FOS Roodbaard


Sinds november 2017 werkt de VGC samen met vzw FIX voor herstellingen en renovatiewerken in jeugdinfrastructuur.

MEER EN BETERE RUIMTE

4.3 Brusselse kinderen en jongeren kunnen beschikken over meer en aangepaste infrastructuur voor hun vrijetijdsbesteding

4.3.2 Kinderen en jongeren krijgen fysieke ruimte om hun talenten langdurig te ontwikkelen en te tonen

 • Meer podiumkansen  voor kinderen en jongeren in Jeugdcentrum Aximax, gemeenschapscentra en dankzij samenwerking met andere partners

System_D is het festival voor jong opkomend talent. Het neemt ons mee op ontdekkingstocht door Brussel, doorheen de lens van haar jongeren.


MEER EN BETERE RUIMTE

4.4 Wie cultuur wil beoefenen vindt makkelijker een aangepaste ruimte

4.4.1 Meer en betere infrastructuur en accommodaties voor cultuur ontsluiten in een overkoepelend kader en in samenwerking met anderen

4.4.2 De bibliotheek biedt als publieke plek ruimte voor inspiratie, kennis, fantasie en verwondering

MEER EN BETERE RUIMTE

4.4 Wie cultuur wil beoefenen vindt makkelijker een aangepaste ruimte

4.4.1 Meer en betere infrastructuur en accommodaties voor cultuur ontsluiten in een overkoepelend kader en in samenwerking met anderen

 • Opvolging van kunstintegratieprojecten in de eigen gebouwen

MEER EN BETERE RUIMTE

4.4 Wie cultuur wil beoefenen vindt makkelijker een aangepaste ruimte

4.4.2 De bibliotheek biedt als publieke plek ruimte voor inspiratie, kennis, fantasie en verwondering

IMG_0057

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

De Brusselaars, hun verenigingen en gemeenschappen hebben nood aan meer doeltreffende communicatie die informeert, promoot en vooral enthousiasmeert voor het aanbod en de knowhow van het werkveld en de VGC. Daarom kiezen we voor een meer samenhangende en gezamenlijke communicatiestrategie op vlak van vrije tijd die maximaal ingebed wordt in het globale communicatiebeleid van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap.

COMMUNICATIE

5.1 De Brusselaars ervaren ons meer als een converserende en betrokken overheid. We delen onze informatie en kennis

5.2 Via meer laagdrempelige en inclusieve communicatie bereiken we meer mensen. Daarom zetten we in op een eigentijdse en waar mogelijk doelgroepgerichte aanpak

5.3 Via een fijnmazig netwerk van elkaar versterkende informatieknooppunten informeren we de Brusselaar beter

5.4 Het Nederlands krijgt een prominente plaats in een diverse meertalige omgeving

COMMUNICATIE

5.1 De Brusselaars ervaren ons meer als een converserende en betrokken overheid. We delen onze informatie en kennis

5.1.1 We maken de betrokkenheid van ons publiek zichtbaar via onze communicatiekanalen

5.1.2 We stimuleren tweerichtingscommunicatie, inspraak en participatie

COMMUNICATIE

5.1 De Brusselaars ervaren ons meer als een converserende en betrokken overheid. We delen onze informatie en kennis

5.1.1 We maken de betrokkenheid van ons publiek zichtbaar via onze communicatiekanalen


COMMUNICATIE

5.1 De Brusselaars ervaren ons meer als een converserende en betrokken overheid. We delen onze informatie en kennis

5.1.2 We stimuleren tweerichtingscommunicatie, inspraak en participatie

Schoolsportvergadering Brussel – inspraak Brusselse leerkrachten LO

COMMUNICATIE

5.2 Via meer laagdrempelige en inclusieve communicatie bereiken we meer mensen. Daarom zetten we in op een eigentijdse en waar mogelijk doelgroepgerichte aanpak

5.2.1 De zichtbaarheid van het Nederlandstalig aanbod neemt toe

5.2.2 CJS trekt zelf naar buiten, zijn publieken tegemoet

5.2.3 Paspartoe wordt meer gepromoot op maat van doelgroepen

5.2.4 CJS handelt bewuster vanuit het perspectief van de doelgroepen

5.2.5 Cultuurcentrum Brussel evolueert nog meer naar een netwerk van 22 stedelijke GC die elk een eigen en unieke identiteit hebben

5.2.6 CJS evolueert naar 1 netwerk waarin expertise, samenwerking en ondersteuning rond communicatie met de doelgroepen primeren

COMMUNICATIE

5.2 Via meer laagdrempelige en inclusieve communicatie bereiken we meer mensen. Daarom zetten we in op een eigentijdse en waar mogelijk doelgroepgerichte aanpak

5.2.1 De zichtbaarheid van het Nederlandstalig aanbod neemt toe

 • Vernieuwde communicatie en look & feel VGC Sportdienst

Nieuwe vormgeving promomateriaal sportdienst


 

COMMUNICATIE

5.2 Via meer laagdrempelige en inclusieve communicatie bereiken we meer mensen. Daarom zetten we in op een eigentijdse en waar mogelijk doelgroepgerichte aanpak

5.2.2 CJS trekt zelf naar buiten, zijn publieken tegemoet

SAB Scholenveldloop


COMMUNICATIE

5.2 Via meer laagdrempelige en inclusieve communicatie bereiken we meer mensen. Daarom zetten we in op een eigentijdse en waar mogelijk doelgroepgerichte aanpak

5.2.3 Paspartoe wordt meer gepromoot op maat van doelgroepen

Schermen (c) Muntpunt

Promotie Paspartoe op maat (c) Muntpunt

COMMUNICATIE

5.2 Via meer laagdrempelige en inclusieve communicatie bereiken we meer mensen. Daarom zetten we in op een eigentijdse en waar mogelijk doelgroepgerichte aanpak

5.2.4 CJS handelt bewuster vanuit het perspectief van de doelgroepen

COMMUNICATIE

5.2 Via meer laagdrempelige en inclusieve communicatie bereiken we meer mensen. Daarom zetten we in op een eigentijdse en waar mogelijk doelgroepgerichte aanpak

5.2.5 Cultuurcentrum Brussel evolueert nog meer naar een netwerk van 22 stedelijke GC die elk een eigen en unieke identiteit hebben

 • Zichtbaarheid netwerk Cultuurcentrum Brussel
  • Optimaliseren websites
  • Zomer in de lucht (dubbele campagne) + Zoniënmars/Zoniënklanken
Zomer in de lucht

Zomer in de lucht


 • Halfjaarlijkse cursusbrochure Cultuurcentrum Brussel

 

 • Opmaak strategisch communicatie- & marketingplan

 

 • Scherm “Vandaag in GC [X]” aan ingang GC (recup oude beeldschermen)

 

 • Interne communicatie
  • Stroomlijnen
  • Optimaliseren
  • Instrumenten voor delen van beelden, deadlines (o.a. huisbladen)

 

 • Onthaal in een netwerk
  • Doorverwijzen
  • Vervolg infomoment september 2015
Infosessie voor onthaalmedewerkers

Infosessie voor onthaalmedewerkers


COMMUNICATIE

5.2 Via meer laagdrempelige en inclusieve communicatie bereiken we meer mensen. Daarom zetten we in op een eigentijdse en waar mogelijk doelgroepgerichte aanpak

5.2.6 CJS evolueert naar 1 netwerk waarin expertise, samenwerking en ondersteuning rond communicatie met de doelgroepen primeren

COMMUNICATIE

5.3 Via een fijnmazig netwerk van elkaar versterkende informatieknooppunten informeren we de Brusselaar beter

5.3.1 Meer aanbieders vinden via een duurzame communicatie- en vormingsstrategie hun weg naar een steeds betere vrijetijdsdatabank

5.3.2 Brusselaars vinden in Muntpunt een knooppunt van (1) kennis en informatie, met focus op het Nederlandstalig aanbod en (2) bemiddeling, educatie en debat voor de verdieping van de grootstedelijkheid

5.3.3 Brusselaars vinden aan de infobalies van Muntpunt, de gemeenschapscentra en de Brusselse bibliotheken dezelfde kwaliteitsvolle informatieverstrekking over het Nederlandstalig aanbod

5.3.4 We hebben systematisch aandacht voor professioneel opgezet stakeholdermanagement (netwerken en intermediairen)

COMMUNICATIE

5.3 Via een fijnmazig netwerk van elkaar versterkende informatieknooppunten informeren we de Brusselaar beter

5.3.1 Meer aanbieders vinden via een duurzame communicatie- en vormingsstrategie hun weg naar een steeds betere vrijetijdsdatabank

Zoekdatabank op sportinbrussel.be

COMMUNICATIE

5.3 Via een fijnmazig netwerk van elkaar versterkende informatieknooppunten informeren we de Brusselaar beter

5.3.2 Brusselaars vinden in Muntpunt een knooppunt van (1) kennis en informatie, met focus op het Nederlandstalig aanbod en (2) bemiddeling, educatie en debat voor de verdieping van de grootstedelijkheid

 • Duurzame en vraaggestuurde ontsluiting van alle basisinformatie over het (Nederlandstalig) gemeenschapsaanbod en de Vlaamse instellingen, met een focus op de stedelijke actualiteit, de belangrijke levensfases van mensen, en cultuur en vrije tijd

 

 • We informeren verenigingen en toeleiders systematisch over de kortingssystemen voor het vrijetijdsaanbod
Wegwerken van drempels om te participeren aan vrijetijdsaanbod

Wegwerken van drempels om te participeren aan vrijetijdsaanbod


 

COMMUNICATIE

5.3 Via een fijnmazig netwerk van elkaar versterkende informatieknooppunten informeren we de Brusselaar beter

5.3.3 Brusselaars vinden aan de infobalies van Muntpunt, de gemeenschapscentra en de Brusselse bibliotheken dezelfde kwaliteitsvolle informatieverstrekking over het Nederlandstalig aanbod

 • De onthaalfunctie van de gemeenschapscentra en de eigen onthaalbalies wordt versterkt.
Infosessie voor onthaalmedewerkers

Infosessie voor onthaalmedewerkers


COMMUNICATIE

5.3 Via een fijnmazig netwerk van elkaar versterkende informatieknooppunten informeren we de Brusselaar beter

5.3.4 We hebben systematisch aandacht voor professioneel opgezet stakeholdermanagement (netwerken en intermediairen)

DSC00926

COMMUNICATIE

5.4 Het Nederlands krijgt een prominente plaats in een diverse meertalige omgeving

5.4.1 Verenigingen die hun leden Nederlands willen leren, krijgen hierin ondersteuning met inzet van alle beschikbare instrumenten

5.4.2 We maken de communicatie over het Nederlandstalig aanbod toegankelijker voor anderstaligen dankzij de samenwerking met het Huis van het Nederlands

5.4.3 CJS schakelt andere talen en meertaligheid naast het NL meer in om meer mensen te bereiken

COMMUNICATIE

5.4 Het Nederlands krijgt een prominente plaats in een diverse meertalige omgeving

5.4.1 Verenigingen die hun leden Nederlands willen leren, krijgen hierin ondersteuning met inzet van alle beschikbare instrumenten

140506_VGC_kwaliteitstool_Kaarten_HR__000026

COMMUNICATIE

5.4 Het Nederlands krijgt een prominente plaats in een diverse meertalige omgeving

5.4.2 We maken de communicatie over het Nederlandstalig aanbod toegankelijker voor anderstaligen dankzij de samenwerking met het Huis van het Nederlands

 • Oefenkansen NL (ism Huis van het NL)
  • Conversatiegroepen, duidelijke taal & taaliconen, vrijwilligerswerk

Nederlands oefenen in Brussel


 

COMMUNICATIE

5.4 Het Nederlands krijgt een prominente plaats in een diverse meertalige omgeving

5.4.3 CJS schakelt andere talen en meertaligheid naast het NL meer in om meer mensen te bereiken

Anderstalige gebruikers toeleiden naar de Brusselse Bibliotheken

Anderstalige gebruikers toeleiden naar de Brusselse bibliotheken


 

De lancering van de Arabische collectie op zondag 15 oktober in bib Joske en bib Boekenmolen was een succes!

http://www.bruzz.be/nl/actua/drie-nederlandstalige-bibs-lanceren-arabische-collectie

 • Taalbeleid op maat van de GC
  • Handleiding (tips & tricks, gebaseerd op good practices) rond meertalig communiceren
  • Vorming rond zinvol meertalig communiceren/stafdag 8/11 (ism De Rand)
 • Meertalige communicatiedragers
  • Raamcontract vertaaldienst

KWALITEITSZORG

KWALITEITSZORG

 

De algemene directie CJS van de VGC zet in op een transparante interne kwaliteitszorg door ethische, procedurele en communicatieve aspecten van de beleidsvoorbereiding en –uitvoering duidelijk te definiëren, hierover communicatief en participatief te dialogeren met de Brusselaars om zo een optimale ambtelijke dienstverlening te realiseren.

KWALITEITSZORG

6.1 De Brusselaars staan centraal binnen de Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport. Om dit te bereiken neemt de directie een houding aan die gericht is op kwaliteitszorg en continue verbetering en wordt het beleidsplan gemonitord

KWALITEITSZORG

6.1 De Brusselaars staan centraal binnen de Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport. Om dit te bereiken neemt de directie een houding aan die gericht is op kwaliteitszorg en continue verbetering en wordt het beleidsplan gemonitord

6.1.1 De Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport werkt kwaliteitsvol op vlak van interne processen, monitoring, omgang met en vorming van medewerkers, doelmatige omgang met middelen en strategische partnerships

6.1.2 Interne en externe klanten staan centraal door klantgerichte, duurzame en toekomstgerichte diensten en producten te ontwikkelen. We volgen de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen

KWALITEITSZORG

6.1 De Brusselaars staan centraal binnen de Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport. Om dit te bereiken neemt de directie een houding aan die gericht is op kwaliteitszorg en continue verbetering en wordt het beleidsplan gemonitord

6.1.1 De Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport werkt kwaliteitsvol op vlak van interne processen, monitoring, omgang met en vorming van medewerkers, doelmatige omgang met middelen en strategische partnerships

 • Uitrol samenwerkingsplatform (mbv Office 365)

Office365

 • Aanbesteding deelnemersbeheer
 • Yesplan:
  • Optimaliseren als rapporteringstool
  • Interne werkprocessen (dagelijks, personeelsplanning, interne communicatietool) maximaal gebruikmakend van Yesplan

Yesplan_logo_baseline_icoon

 • Overlegforum vrijwilligers-bestuurders 3 keer per jaar
 • Stafdagen 3 keer per jaar
 • Overlegforum centrumverantwoordelijken maandelijks
 • Feest! (jaarlijks)/teambuilding
 • Overleg staf: communicatie (& onthaal), scholenwerking, intervisie, circuit jong & divers, andere…
 • Coördinatie rapportering aan Vlaanderen
 • Voortgangsrapport:
  • Optimaliseren en begeleiden
 • Stakeholdersbeleid
 • Waarnemerschap in vzw’s
 • Strategie transitie personeelsplan
 • Dossier huisbewaarders
 • Ontwikkeling systeem voor monitoring personeelsbeheer
 • Financieel beheer
 • Doelstellingenbegroting EGC/CCB
 • Vormingsplan klusjesmannen

 

KWALITEITSZORG

6.1 De Brusselaars staan centraal binnen de Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport. Om dit te bereiken neemt de directie een houding aan die gericht is op kwaliteitszorg en continue verbetering en wordt het beleidsplan gemonitord

6.1.2 Interne en externe klanten staan centraal door klantgerichte, duurzame en toekomstgerichte diensten en producten te ontwikkelen. We volgen de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • Bevraging voortgangsrapport lokaal cultuurbeleidOD 6.1.2 LCB

 • Reglement lokale 11 juliviering

OD 6.2.1 lokale 11 juliviering

 

 • Verbeteren voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid

CULTUURCONNECT_logo4-834x630

 • Partnergebruikers
 • Prijzenbeleid

Inspraak en Participatie

Inspraak en Participatie

Inspraak en Participatie bij opmaak

Inspraak en Participatie : in uitvoering

Inspraak en Participatie bij opmaak

Participatie over uitdagingen voor alle diensten Cultuur, Jeugd en Sport

Participatie per sector

Participatie voor de personeelsleden van de directie

Participatie over uitdagingen voor alle diensten Cultuur, Jeugd en Sport

Stakeholders van meerdere diensten

Formeel advies gezamenlijke adviesraad cultuur, jeugd en sport

Mensen die in armoede leven

Gebruikers en niet-gebruikers: experiment

Andere VGC-beleidsdomeinen

Andere overheden

Participatie over uitdagingen voor alle diensten Cultuur, Jeugd en Sport

Stakeholders van meerdere diensten

Meer dan 130 organisaties werken geregeld met minstens drie diensten van de directie Cultuur, Jeugd & Sport nauw samen. Zij werden per mail bevraagd over sterktes, zwaktes en uitdagingen voor de directie.

 • AMVB
 • Art Basics for Children
 • bibliothecarissen (19 Nederlandstalige bibliotheken + Muntpunt + luisterpuntbibliotheek)
 • BON – Brussel Onthaal Nieuwkomers
 • BoP – Brussels Ouderenplatform
 • BR(ik – Alles voor stadstudenten
 • 29 brede schoolcoördinatoren
 • Bronks
 • Brussels Kunstenoverleg
 • Brussels Platform Armoede vzw
 • Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
 • Buurtsport Brussel
 • Centrum voor Christelijk Vormingswerk
 • Chiro Gewest Ket
 • Circus Zonder Handen
 • Citizenne/Vormingplus Brussel
 • Contrasten – Curieus
 • Davidsfonds
 • cultuurbeleidscoördinatoren (16 Nederlandstalige cubelco’s Brussele gemeenten + Stad Brussel)
 • D’BROEJ
 • Federatie van Vooruitstrevende Verenigingen
 • Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen
 • Federation of Anglophone Africans in Belgium
 • Fedos (Federatie van onafhankelijke senioren)
 • Femma
 • Forum van Afrikaanse Artiesten
 • Groep Intro
 • Het Neerhof
 • Het Punt – Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
 • Huis van het Nederlands
 • Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk
 • IJD
 • Internationaal Comité
 • JES
 • Jeugd en Muziek Brussel
 • Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel
 • Koepel van de Vlaamse Noord- Zuidbeweging – 11.11.11
 • Kristelijke Werknemersbeweging
 • Kristelijke Werknemersbeweging
 • KVS
 • Landelijke Vereniging Federatie Marokkaanse Democratische Organisaties
 • Lasso
 • Masereelfonds
 • Minderhedenforum
 • OKRA trefpunt 55+
 • Regenbooghuis
 • Regionaal Integratiecentrum Foyer
 • Roodebeekcentrum
 • schooldirecteuren van 13 Nederlandstalige scholen in Brussel
 • Scouts en Gidsen Brussel
 • S-Plus
 • Sportorganisatie Bis-Foyer
 • Stichting Vlaamse Schoolsport
 • Trefcentrum Y’
 • Unie van Turkse Verenigingen
 • Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims
 • Vlaamse Dienst Speelpleinwerk
 • vtbKultuur
 • Willemsfonds BHG
 • Zinnema – Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel vzw

Resultaat:

Bijstellen sterkte-zwakte-analysezes uitdagingen voor de directie

Stakeholdersdag 26 maart 2015

18 dialoogtafels

70 deelnemers delen ervaringen en verwachtingen

 

 

Verslag stakeholdersdag

Participatie over uitdagingen voor alle diensten Cultuur, Jeugd en Sport

Formeel advies gezamenlijke adviesraad cultuur, jeugd en sport

Eerste gezamenlijke adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport 8 oktober 2015

img_0009-bijgesneden

Resultaat: formeel advies

Participatie over uitdagingen voor alle diensten Cultuur, Jeugd en Sport

Mensen die in armoede leven

1: Stuurgroep voor lokale afsprakennota participatie

 • 2 samenkomsten Stuurgroep Lokale afsprakennota 30 juni en 3 september 2015
 • Lokale afsprakennota ter bevordering van de participatie van 24 09 2015
Collegestuk

2: Brussels platform armoede voor beleidsplan

Advies gevraagd m.b.t. het ontwerp-meerjarenplan op 30 oktober 2015

Resultaat:

Officieel advies (wordt betrokken bij uitvoering)

Participatie over uitdagingen voor alle diensten Cultuur, Jeugd en Sport

Gebruikers en niet-gebruikers: experiment

Doel

 • een stem voor de eindgebruiker en niet-gebruiker
 • op zoek naar blinde vlekken
 • Klantgerichter ipv aanbodgericht denken
 •  

Vormingstraject ‘dialoogtafels’

25 collega’s uit administratie en gemeenschapscentra

 • leren luisteren naar noden
 • stellen leefwereld deelnemers centraal
 • bieden voortaan hun diensten aan voor inspraak

4 sessies + oefentraject + ervaringsuitwisseling met besloten facebookgroep

Voorbeeld verloop dialoogtafel en oplossingsgericht gesprek

Toepassing dialoogtafels in 2015

 • 30-tal dialoogtafels met de ‘klassieke’ stakeholders’
 • 12 dialoogtafels met gebruikers en niet-gebruikers ihkv Brussel in Dialoog of andere lokale projecten

uitnodiging-jongeren

Participatie over uitdagingen voor alle diensten Cultuur, Jeugd en Sport

Andere VGC-beleidsdomeinen

1: Superstaf: bevraging collega’s administratie 

 • 5 juni 2015
 • 13 stafmedewerkers uit andere VGC-directies
 • Op welke domeinen en hoe samenwerken

superstaf-5-juni

Verslag Superstaf

2: Managementcomité

 • Presentatie en bespreking
 • 8 oktober en 10 november 2016

3: Informeren en consulteren van alle voorzitters en ondervoorzitters van de VGC-adviesraden

 • Gezin, Etnisch-culturele Minderheden, Welzijn, Gezondheid, Cultuur, Jeugd & Sport
 • Twee formele bijeenkomsten op 20 mei en 29 september
 • Voorstelling en bespreking ontwerp-strategisch meerjarenplan

4: Formeel advies van de VGC-adviesraad Etnisch-Culturele Minderheden

17 november 2015

Resultaat: officieel advies

Participatie over uitdagingen voor alle diensten Cultuur, Jeugd en Sport

Andere overheden

Leesclub

Screening van de beleidsverklaringen van Gewest, Cocof, Cocom, Vlaamse Overheid en Brusselse gemeenten op raakvlakken met Cultuur, Jeugd & Sport

Verslag leesclub andere overheden en ruimte

Brusselse gemeenten

Inspraak van

 • cultuurbeleidscoördinatoren
 • bibliothecarissen
 • voorzitters van gemeentelijke adviesraden voor cultuur
 • voorzitters van adviesraden bibliotheken

Cocof

Kennismaking tussen de directie Cultuur van de VGC en van de Cocof: interne organisatie en structuur werkveld

Participatie per sector

Cultuur

Jeugd

Sport

Participatie per sector

Cultuur

Adviesraad cultuur

Erfgoed

Sociaal-cultureel werk

Bevraging voorzitters lokale GC's, bibliotheken en adviesraden cultuur

Bibliotheken

Cultuurbeleidscoördinatoren

Gemeenschapscentra

Participatie per sector

Cultuur

Adviesraad cultuur

5 bijeenkomsten op 26 jun, 30 okt, 16 dec 2014 en 8 sept 2015

Input visienota Kunsten minister Sven Gatz ter voorbereiding protocolakkoord Kunsten met de Vlaamse Gemeenschap

http://verbinden.brussels/wp-content/uploads/2016/04/11-Visienota-Kunsten-26-02-15.docx

Participatie per sector

Cultuur

Erfgoed

Planningsteam

 • Actoren uit erfgoedveld en culturele veld
 • doorlopend traject voor opmaak beleidsplan
 • 5 bijeenkomsten

erfgoed-stakeholders

Werkgroep erfgoed en planningsteam beleidsplan 2012-2016

 • formele evaluatie van de lopende convenant en huidige werking
 • 2 februari 2015

planningsteam-erfgoed

Archieven: world café op 2 december 

 • 12 deelnemers uit 9 archiefinstellingen
 • evaluatie huidige werking
 • bevraging noden

13-erfgoed-worldcafe-geknipt

Musea: groepsgesprek op 23 februari 

 • 7 deelnemers uit 4 musea (Belgisch Stripcentrum, Imprimarium, KMKG, Politiemuseum)
 • evaluatie huidige werking
 • bevraging noden

15-erfgoed-musea

Partners Erfgoedcel

Individuele gesprekken met 4 organisaties rond kansen en uitdagingen voor de erfgoedwerking

Participatie per sector

Cultuur

Sociaal-cultureel werk

Expertengroep Sociaal-Cultureel Werk

 • 2 bijeenkomsten
 • 8 deelnemers met expertise in het sociaal-cultureel werk
 • beleidsambities, beleidskader en kernelementen van beleidsinstrumenten voor nieuwe verordening en beleidsplan

Denkdag SCW

 • 15 juni 2015
 • 40 deelnemers uit sociaal-culturele koepelorganisaties, Brusselse amateurkunsten en advieswerkgroep sociaal-cultureel werk
 • rol VGC bij ondersteuning en versterking van sociaal-culturele praktijken in de stad
 • aftoetsing huiswerk expertengroep
http://verbinden.brussels/wp-content/uploads/2016/04/VERSLAG-DENKDAG-SCW-15.06.15.pdf

Participatie per sector

Cultuur

Bevraging voorzitters lokale GC's, bibliotheken en adviesraden cultuur

Inspraakavond vrijwilligers lokaal cultuurbeleid

 • 28 april 2015
 • voorzitters van de lokale gemeenschapscentra, bibliotheekadviesraden en gemeentelijke adviesraden voor cultuur
 • infosessie, lezing en dialoogtafels
 • Evaluatie, visie en doelstellingen lokaal cultuurbeleid

16-voorzitters-lcb-28-04-2015-049-geknipt

 • Noden van deze specifieke groep van vrijwilligers

Participatie per sector

Cultuur

Bibliotheken

Bevraging Brusselse bibliothecarissen

 • 3 overlegmomenten
 • 20 bibliothecarissen
 • sterkte-zwakte analyse
 • uitdagingen voor het beleid van het bibliotheeknetwerk
 • strategische doelstellingen

Stakeholders bibliotheken: één-op-ééngesprekken

 • 6 stakeholders
  • BON-Inburgering Brussel
  • Centrum Basiseducatie Brusselleer
  • deBuren-Vlaams- Nederlands Huis
  • Iedereen Leest
  • Passaporta-internationaal literatuurhuis
  • VVBAD- belangenverenigingVlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie)
 • verwachtingen t.o.v. netwerk van de bibliotheken
 • kansen en uitdagingen voor de bibliotheken vandaag

Bevraging stakeholders Muntpunt

 • Mailbevraging
 • Stakeholdersmoment 28 april 2015
  40 deelnemers uit partnerorganisaties van Muntpunt
  Ronde tafels over uitdagingen voor Muntpunt

Participatie per sector

Cultuur

Cultuurbeleidscoördinatoren

 • 27 maart
 • 10 deelnemers
 • Dialoogtafel
 • Evaluatie, visie en doelstellingen lokaal cultuurbeleid

Participatie per sector

Cultuur

Gemeenschapscentra

Bevraging zelforganisaties 

 • 22 september 2014
 • 7 dialoogtafels
 • 70 deelnemers
 • feedback op (samen)werking GC
 • In een organisatie van het Minderhedenforum, Foyer en de entiteit Gemeenschapscentra

20-dialoogtafels-gc-minderhedenforum

Voorzitters gemeenschapscentra

Participatie per sector

Jeugd

Jeugdraad

Over het muurtje kijken

Gesprekken met stakeholders en intermediairen

Participatie per sector

Jeugd

Jeugdraad

Intensief doorlopend traject

 • 8 bijeenkomsten
 • gemiddeld 18 deelnemers

Informeren, bespreken thema’s, aanpak bevraging van de sector, input jongerenbevraging, focus, prioriteiten, terugkoppeling focus & prioriteiten

Bevraging via 9 leden uit de jeugdraad

Meer dan 120 kinderen en jongeren

Participatie per sector

Jeugd

Over het muurtje kijken

Individueel gesprek met het Kinderrechtencommissariaat

Participatie per sector

Jeugd

Gesprekken met stakeholders en intermediairen

Samenwerking met de gemeenschapscentra

 • Bevraging uitdagingen en mogelijke samenwerking
 • 27 maart 2015
 • 20 deelnemers

Terugkoppeldag

 • Jeugdspecifieke stakeholders
 • 16 juni 2015
 • 16 deelnemers
 • 2 TED-TALKS
 • Dialoogtafels concretisering uitdagingen
http://verbinden.brussels/wp-content/uploads/2016/04/J2_Verslag-terugkoppeldag-2015-ingekort.docx

Participatie per sector

Sport

G-Sport platform Brussel

Sportraad

Traject (pro)clubsport 2020

Vlabustraject

Gesprekken met stakeholderes en intermediairen (algemeen)

Gesprekken met stakeholders en intermediairen (individuele gesprekken)

Participatie per sector

Sport

G-Sport platform Brussel

Bespreking uitdagingen G-sport (op 23/04/15)

Participatie per sector

Sport

Sportraad

Intensief doorlopend traject, 5 bijeenkomsten in 2015

 • Bespreking directiebrede thema’s en sportpromotie (op 2/03/15)
 • Bespreking uitdagingen (op 27/04/15)
 • Open sportraad: vraagstelling m.b.t. voorstel SD’s, OD’s en acties (op 16/09/15)
 • Advies en bespreking algemeen strategisch beleidsplan CJS – samen met andere adviesraden (op 8/10/15)
 • Formeel advies onderdeel sport in het kader van het decreet lokaal sportbeleid (op 26/10/15)

Participatie per sector

Sport

Traject (pro)clubsport 2020

 • Participatietraject in het kader van het uittekenen van een vernieuwd (professioneel) ondersteuningkader voor sportclubs
 • Naast Kick-off-moment, bijeenkomsten van klankbordgroep (2x) en werkgroep sportclubs (5x)
 • Enquête sportclubs
 • Gesprekken sportclubs

Participatie per sector

Sport

Vlabustraject

 • Traject Vlabus-VGC in functie van de uitbouw van een Brusselwerking op vlak van lesgevers door Vlabus
 • Bijeenkomsten stuurgroep (ca. 8x)
 • Infomoment klanten en lesgevers
 • Regelmatige terugkoppeling Raad van Bestuur Vlabus en VGC-beleid

Participatie per sector

Sport

Gesprekken met stakeholderes en intermediairen (algemeen)

 • Sportverenigingen (zie traject ‘Pro’clubsport 2020)
 • G-sportactoren (zie Overlegplatform G-sport Brussel)
 • Schoolsportactoren (via Stuurgroep Schoolsport Brussel)
 • Gemeenschapscentra (via studiemoment entiteit gemeenschapscentra)
 • Sportfederaties (via structureel overleg met Vlaamse Sportfederatie)
 • Vzw Buurtsport Brussel (via permanent overleg vzw Buurtsport Brussel)
 • Bis Foyer (via stuurgroep Bis)

Participatie per sector

Sport

Gesprekken met stakeholders en intermediairen (individuele gesprekken)

Op Vlaams niveau

 • Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
 • Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)
 • Bloso
 • Diverse sportfederaties

Op Brussels niveau

Vrije Universiteit Brussel • Vzw Buurtsport Brussel • Bis Foyer • Brussels Ouderen Platform • Jeugdorganisaties (D’Broej, Jes, …) • Welzijnsorganisaties (Logo, dienstencentra, Bon, Minor Ndako, …) • Diverse gemeenschapscentra • Muntpunt • Huis van het Nederlands • Koninklijke Belgische Voetbalbond • Diverse Brusselse sportorganisaties …

Participatie voor de personeelsleden van de directie

Planningsteam

Directiedagen

Zes leesclubs

Stafmedewerkers en centrumverantwoordelijken van de gemeenschapscentra

Stafmedewerkers en centrumverantwoordelijken van de gemeenschapscentra

Planningsteam jeugd

Participatie voor de personeelsleden van de directie

Planningsteam

 • Juni 2014—heden
 • vertegenwoordigers van elke dienst
 • Tweewekelijkse vergadering
 • Aansturen beleidsplanning
 • Communicatie naar teams

planningsteam

Tijdlijn opmaak meerjarenbeleidsplan

Participatie voor de personeelsleden van de directie

Directiedagen

14 februari 2014

 • ong. 60 personeelsleden
 • Informatie, feedback, werkgroepen
 • SWOT-analyse over de hele directie aanzet missie

9 januari 2015

 • Ong. 70 personeelsleden
 • Resultaten leesclubs
 • Evaluatie en SWOT
 • Voorstel participatieplan
 • Werkgroepen rond uitdagingen

img_0002

Presentatie CJS-dag

25 juni 2015

 • Ong. 70 personeelsleden
 • Discussietafels over ontwerpdoelstellingen

directiedag-1

Participatie voor de personeelsleden van de directie

Zes leesclubs

dertigtal collega’s lezen  recente literatuur over de uitdagingen

 • Communicatie, Creatie & expertise
 • Interculturaliseren, internationaliseren en meertaligheid
 • Participatie incl. specifieke doelgroepen
 • Samenwerking met andere overheden en ruimte
 • Vrijwilligers

en schrijven nota’s als basis voor visie, doelen en acties

Conclusies leesclubs

Participatie voor de personeelsleden van de directie

Stafmedewerkers en centrumverantwoordelijken van de gemeenschapscentra

Collegagroep Cultuurcentrum Brussel

 • 4 november 2014
 • 24 deelnemers
 • SWOT-analyse

Stafdag

 • 27 maart 2015
 • xx deelnemers
 • bevraging ikv het jeugdbeleid
 • beleidsuitdagingen voor CCB

Overlegforum centrumverantwoordelijken

 • 3 bijeenkomsten
 • Ong. 21 deelnemers
 • SWOT-analyse, uitwerking dialoogtafels, feedback op de ontwerp-visie en –uitdagingen ADCJS

Participatie voor de personeelsleden van de directie

Stafmedewerkers en centrumverantwoordelijken van de gemeenschapscentra

Samenkomst op 21 april i.f.v. het vinden van raakvlakken in beleidsuitdagingen en feedback op elkaars uitdagingen

Participatie voor de personeelsleden van de directie

Planningsteam jeugd

Intensief doorlopend traject

 • 17 samenkomsten
 • gemiddeld 6 deelnemers

Studiedriedaagse volledige jeugddienst

 • Omgevings– en swotanalyse (Bijlage J1—globale SWOT Jeugd)
 • 5-7 november 2014
 • 13 deelnemers
Download Omgevings– en swotanalyse

Actualisatie missie/visie

Evaluatie jeugdbeleidsplan 2011-2015

Screening regeerakkoord

Inspraak en participatie: in uitvoering

Klik op het pijltje rechts om kennis te maken met enkele praktijkvoorbeelden inspraak en participatie. Inspraak en participatie, Plan Cultuur, Jeugd, Sport 2016-2020

Inspraak en participatie: in uitvoering

Klik op het pijltje rechts om kennis te maken met enkele praktijkvoorbeelden inspraak en participatie. Inspraak en participatie, Plan Cultuur, Jeugd, Sport 2016-2020

Jongeren geven het À Fondsfestival vorm.

Gezamenlijke adviesraad CJS op 20 juni 2017 met als doel te reflecteren over highlight-acties voor 2018.

Lees hier het verslag van de gezamenlijke adviesraad

Dag van de algemene directie CJS in Biestebroek, Anderlecht, op 8 juni 2017. Bespreking actieplan 2018.

De feestelijke lancering van de Arabische collectie, oktober 2017, samengesteld door bibliotheekgebruikers, lezers en experten, in de Brusselse bibliotheken.

CJS inspiratie- en netwerkmoment ‘Jong in Brussel’ op 7 december 2017.

Foto: Lara Fromont, 2017

Uitstap naar Theater aan Zee met mensen in armoede, zomer 2017. Het dagprogramma en de aanpak ervan zijn uitgewerkt met onder meer het Brussels Platform Armoede, De Schakel en A Place to Live.

https://nl.metrotime.be/2017/08/07/must-read/kansarme-brusselaars-zomeren-een-dag-lang-op-theater-aan-zee/

Meewerken?

Met welke van deze doelstellingen bent u vandaag bezig?
Aan welke doelstelling zou u graag meewerken of meedenken?
Van welke ontwikkelingen wil u op de hoogte worden gehouden?

Laat het ons weten op cultuur.jeugdsport@vgc.be

Meer weten? http://www.vgc.be